Biztosítások fuvarozóknak

Ugorjon a Fuvarozói díjszámítás kalkulátorunkra vagy:

Kérjen ajánlatot tőlünk, és tudja meg mennyibe kerülne!

   

  Melyik fuvarbiztosításra  van szükségem?

  Tisztázni kell, hogy az árú szállításával kapcsolatban mi a biztosítási szerződő szerepe:

  • A fuvarozó feladata, hogy az árút szállítja az eladó telephelyéről a vevőnek.
  • A speditőrök (szállítmányozók) feladata a szállítások folyamatának megszervezése a feladó, vagy a vevő megbízásából. A speditőrök lehetnek fuvarszervezők vagy komplex raktározási, vámügynöki szolgáltatást nyújtó cégek
  • Az árú tulajdonosa pedig lehet az eladó, vagy a vevő a megállapodás és az incoterms szabályozás alapján

  A fentiek alapján tehát az árú szállításának folyamatának – biztosítás szempontjából is, három szereplője lehet – az árú mindekori tulajdonosa, a szállítmányozók ( speditőrök) és a fuvarozók

  Milyen biztosítást köthetek?

  A fuvarozó köthet CMR ( nemzetközi) vagy BÁF ( belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás) felelősségbiztosítást- illetve kombinált, azaz mindkét módozatot tartalmazó biztosítást- mely fedezni fogja a fuvarozóknak felróhatóan bekövetkező árukárokat.
  A Speditőröknek (szállítmányozóknak )
  szállítmányozói felelősségbiztosítást kell kötnie, mely biztosításnak a szolgáltató elkövetett szakmai hibákból adódó károkat kell fedeznie. A szállítmányozói felelősségbiztosítás külön záradék alkalmazásával kiterjeszthető raktározói és vámügynöki tevékenységekre is.
  A szállított árú tulajdonosának szállítmánybiztosítás megkötése javasolt. Ez a biztosítási fedezet nyújthat teljes védelmet árukárok esetén, tehát megkötése akkor is javasolt, ha a fuvarozó és szállítmányozó rendelkezik felelősségbiztosítással. A szállítmánybiztosítás esetén is számtalan egyedi záradék létezik, amivel pl. hőmérséklet érzékeny áruk, vagy ömlesztett áruk, elektronikai termékek megfelelő védelméről is tudunk gondoskodni.

  Pár fontos részlet a leírt biztosítási módozatokkal kapcsolatban:

  CMR Biztosítás:
  • A fuvarozó felelősségi körébe tartozó árúkárokra nyújt fedezetet
  • Fontos, hogy a fuvarozó felelősségét a Nemzetközi CMR egyezmény korlátozza- ebből az egyik legfontosabb részlet a felelősség összegszerűsége- melynél a fuvarozó az általa szállított árúért mindösszesen 8,33 SDR (aranyfrank)/kg azaz körülbelül 10 EURO/kg összegig a felelős. Sajnos több esetben is előfordul, hogy a rakomány értéke ennél sokkal magasabb-így érdemes az árú tulajdonosának szállítmánybiztosítást is kötni!!!
   

  • Szállítmányozói ( Speditőr ) felelősségbiztosítás
   • Alapvető esetben hibás diszponálás esetén térít, de a fedezet tartalmazza a fuvarozó CMR biztosításnak ellenőrzésének elmulasztását,  továbbá fuvarfeltételek nem megfelelő megszabásával kapcsolatos szakmai hibákat is.
   • A biztosítás kiegészíthető vámügynöki és raktározói tevékenységre vonatkozó fedezetekkel.
  • Szállítmánybiztosítás
   • Ez a biztosítási módozat kártalanítja a tulajdonost a szállítás közben bekövetkezett árúkárok esetén- így a fentiek alapján ez elengedhetetlenen. Mivel itt vagyonbiztosításról van szó, a káresemény kapcsán nem szükséges bizonyítani a fuvarozásban résztvevők esetleges felelősségét.
   • Mivel általában all-risk ( összkockázatú) vagyonbiztosírásról van szó- így a biztosító minden káreseményre térít – kivétel ami a kizárásban szerepel. Fontos, hogy káresemény esetén a biztosítók nagyon alaposan megvizsgálják, hogy a káresemény bekövetkezése esetleg felróható e valamely a szállításban résztvevő szereplőnek. Amennyiben találnak ilyen körülményt- akkor a kárösszeg egy részét- vagy a teljes összeget megkísérlik érvényesíteni a szállítmányozón, fuvarozón.
   • Bizonyos áruféleségek, vagy különleges szállítási relációk esetén egyedi záradékok alkalmazása szükséges.

   

   

  A vonatkozó feltételeket ITT találja