Hogyan kössek CMR biztosítást? 

CMR nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás díját azonnal, 1 perc alatt kiszámíthatja oldalunkon, vagy nagyobb flotta esetén egyedi ajánlatot kérhet.Szakértő kollégáink mindkét esetben segíteni fogják Önt a szerződéskötésben, a megfelelő biztosítás kiválasztásában.

Mik a leggyakoribb CMR biztosítási káresemények?

 •  áru felborul a raktérben (ennek oka lehet rögzítési hiányosság, baleset, defekt, vagy egyéb körülmény)
 • gyűjtő fuvarozás esetén az egymásra pakolt dobozok, raklapok összenyomják az alattuk lévő rakomány.
 • ponyvabeázás, vagy egyéb raktér sérülés.
 • fuvarozó hibájából bekövetkező közúti baleset miatti árusérülés vagy megsemmisülés
 • fuvarozó gondatlansága miatti lopás rablás, dézsmálás
 • szállítóeszköz műszaki hibájára visszavezethető árukár ( pl. tűz)

Az, hogy az adott esemény fuvarozónak felróható, tehát CMR biztosítás alapján térülő kár volt-e, mindig csak konkrét eset vizsgálata alapján határozható meg.

Kötelező a CMR Biztosítás megléte nemzetközi fuvarozáshoz?  

A nemzetközi árufuvarozói biztosítás megkötése hatóságilag nem kötelező, de az a fuvarozó, aki nem rendlkezik ilyen biztosítással, a fuvarok többségéről lemarad, nem kaphatja meg a megbízást.

Mire terjed ki a CMR biztosítási fedezet? 

Nemzetközi fuvarozás során bekövetkezett árukárokra érvényes a fedezet. Fontos tudni, hogy csak azon károkat téríti a biztosító, melyekért a fuvarozó a nemzetközi CMR egyezmény szerint felelősséggel tartozik.A fedezet alapján tehát a biztosító mindazokat az árukárokat téríti, amelyekért a fuvarozó a Nemzetközi CMR Egyezmény alapján felelősséggel tartozik.

A fedezet területi  hatálya

A fedezet az áru átvételétől a címzetthez való eljuttatásig van érvényben. A feladóhelynek és a célállomásnak két különböző országban kell lennie és ezek közül legalább az egyiknek tagja kell lennie a CMR egyezménynek.

Kabotázs biztosítás

A kabotázs biztosításra akkor van szükség, ha a fuvarozó idegen országban vesz fel szállítmányt, és a szállítási célország is ez az ország. Németország esetében a kabotázs biztosítási limitelőírás 600 000 EUR. A kabotázs fedezet CMR biztosítás kiegészítéseként köthető.

Külön záradék alapján biztosítható áruféleségek:

 • szórakoztató elektronikai termékek
 • élő állatok
 • hűtött, fagyasztott áru
 • túlméretes rakomány
 • jövedéki termékek
 • ADR rakomány
 • gabona, ömlesztett áru

Külön záradék alapján biztosítható szállítási irányok:

 • kabotázs fuvarok
 • FÁK közigazgatási területen fekvő országok
 • némely biztosítónál a balkáni országok (Koszovo)

Külön záradék alapján biztosítható károk:

 • ki és berakodás során keletkező károk
 • Konténerek kárai

CMR Biztosítás Önrészesedése:

Kár bekövetkezte esetén a biztosítók jellemzően önrészesedést alkalmaznak. A minimális önrészesedés alatti károkra nem kérhető biztosítói kárrendezés. A százalékos önrészesedés akkor lép életbe, ha a kár meghatározott százalékos része meghaladja a minimális önrész forintban kifejezett összegét.
Konkrét példa :
10%, de minimum 50 000 Ft önrészesedés esetén:
ha a kár összege 1 000 000 Ft, akkor a százalékos önrészt kell alkalmazni, azaz 100 000 Ft lesz a fuvarozó által viselt kár. 250 000 Ft-os okozott kár esetén az önrészesedés összege 50 000 Ft.

 • A minimális önrész mértéke általában 10%, de min. 50.000 Ft káreseményenként. 
 • Lopás, rablás, dézsmálás vagy gépjárművel együtt való eltulajdonítás esetén a minimális önrész, jellemzően 10%, de minimum 100 000 Ft.

CMR Biztosítási limitek:

Az ügyfél választása szerint a biztosító kártérítési korlátot állapít meg a szerződés vonatkozásában. A limit egy káreseményre és egy biztosítási évre egyaránt megállapításra kerül. Akkor van értelme a káresemányenkénti és az éves limit szétválasztásának, ha a fuvarozó nagyobb számú gépjárműparkkal végzi tevékenységét. A biztosítási eseményenkénti limit azt mutatja, hogy egy káresemény kapcsán mekkora összeget térít maximum a biztosító. Az  egy évre vonatkozó limit pedig azt jelzi, hogy az éven belül bekövetkező összes kárra mi a biztosítói kockázatviselés maximuma. A limitek az önrészesedéssel csökkennek.

•   
leggyakrabban alkalmazott limitek: 25.000,  50.000, 100.000, vagy 200.000 EUR 
•   
a CMR egyezmény szerinti maximálisan a fuvarozótól követelhető összeg árukár esetén 8,33 SDR/kg (kb. 10EUR/kg)
   

Néhány jellemző kizárás a biztosítói kártérítésből

 • az áru természetes tulajdonságából eredő károk ( pl. természetes zsugorodás, megromlás, párolgás stb )
 • a kiszolgáltatás késedelméből származó károk,
 • téves kiszolgáltatásból eredő károk,
 • a jármű hiányos és/vagy helytelen karbantartása, nem megfelelő üzembiztonsága és közlekedésre való alkalmatlansága miatt következnek be,
 • a jármű hatóságilag engedélyezett raksúlyának túllépéséből, illetve az előírt méretkorlátozások be nem tartásából erednek,
 • bármilyen természetű háborús cselekmény vagy intézkedés következményeként keletkeznek,
 • nemesfémekkel, műtárgyakkal, festményekkel és régiségekkel kapcsolatban keletkezett károk,
 • az elmaradt haszon vagy a piacvesztés címén érvényesített károkból erednek,

A biztosító visszakövetelési joga súlyos gondatlanság miatt:

A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosított féltől, ha ez utóbbi vagy az a személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik, a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozta.

A biztosítási feltételeket itt találja!

 
Ugorjon a Fuvarozói díjszámítás kalkulátorunkra vagy:

 

Kérjen ajánlatot tőlünk, és tudja meg mennyibe kerülne!

  Különböző össztömegű és felépítményű járművek darabszáma:
  (szerződéskötéshez a biztosítók részletes járműlistát kérnek)