Gépjármű

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, mint azt neve is mutatja, kötelező minden gépjármű tulajdonosnak és üzembentartónak, enélkül senki nem vehet részt a közúti forgalom- ban. Aki nem rendelkezik a szükséges biztosítással, bírságra, gépjármű forgalobol való kivonására, illteve büntetődíjra számíthat.  A kgfb az általunk másoknak okozott károkat téríti meg.

A gépjármű biztosítás előnye

Mint azt tudjuk, a gépjármű felelősségbiztosítás kötelező. Ha valakinek nincs, nem is vehet részt közúti forgalomban.  Szerződés hiányáért büntetést kell fizetni, ami egyrészt a fedezetlenségi díj, másrészt a kiszabott hatósági bírság összegéből tevődhet össze.

A gépjármű biztosítás azon túl, hogy kötelező, számos előnnyel jár. Gondoljunk csak bele, hogy ha nem lenne kötelező, és velünk úgysem történhet semmi alapon, nem kötnénk szerződést, aztán mégis bekövetkezik a baj: balesetet okozunk. Az ilyen károk egy kész vagyonba kerülnek, amit, még ha ki is tudunk fizetni, nagy kiesésnek számít, hiszen senki sem tart a zsebében több százezer, vagy millió forintot. Ám mivel a gépjármű felelősségbiztosítás kötelező, ezért balesetek esetén szerencsénkre ez a probléma megoldódik, hiszen a biztosító kifizeti az okozott kár javításának a szervizelésének, a személyi sérülésnek következtében fellépő költségeket.

Ezért érdemes minél jobb biztosítást kötnünk gépjárművünkre, hogy ha valami szörnyű baleset folytán bekövetkezik a baj, legyen hova fordulnunk segítségért.

Oldalunkon számos gépjárműhez kapcsolódó biztosítás kalkulátorát megtalálja, tekintse meg őket!

 

Díjfizetés szabályai :
kötelesek vagyunk kgfb szerződést kötni az autó megvásárlásának napjától, és a biztosítás díját rendszeresen fizetni mindaddig, amíg a gépjármű a nevünkön, vagy, amíg forgalomban van. Ha ezt elmulasztjuk, vagy a ez esedékes díjat csak részben fizetjük be, a biztosításunk megszűnik.

Ha nem fizetjük be időben a biztosítási díjat és a szerződés megszűnik, annak három kiemelt következménye van: 

 • Fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami az eredeti költség kb 700%-a 
 • Az önkormányzat kivonja a gépjárművet a forgalomból
 • Kár okozása esetén behajtják az üzembentartón/tulajdonoson az okozott kár összegét

A szerződés halasztott díjfizetéssel jön létre, ami azt jelenti, hogy a biztosító a szerződéskötéstől számított 30 napon belül küldi el a biztosítási kötvényt és az első díjbekérőt, amelyet a kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül be kell fizetnünk.

Amennyiben e-gépjármű felelősség biztosítást kötöttünk, és díjfizetés módjaként utalást választottunk, a biztosító e-mailen küldi  a dokumentumokat. Ha a spam szűrő kukába rakja a biztosítói számlát, akkor is gondoskodni kell a díjfizetésről.

Baleseti adó :

2012.01.01.-től bevezettek egy új adónemet, az úgynevezett a baleseti adót – ezt minden kgfb-t kötőnek fizetnie kell. Ennek díját, a biztosítással együtt, a biztosító szedi be: a befizetésünkből előbb továbbutalja az adót a hatóságnak, és csak ez után könyveli le a fennmaradó összeget a szerződésünkre – így, ha nem fizetjük ki a baleseti adót, akkor díjelmaradásban lesz a szerződésünk.
Az adó mértéke az éves biztosítási díj 30%-a – van azonban egy felső korlát, mely szerint az éves adó legfeljebb 83 forint/nap/gépjármű lehet.

 

Szerződéskötés – mire érdemes figyelni?

 • Ellenőrizzük előző szerződésünknél a biztosítási évfordulót, tekintettel arra, hogy 2010.01.01.-től változott az erre vonatkozó jogszabály – így a biztosítási évforduló új szerződés esetén a kockázatviselés kezdete lesz. Természetesen a 2010.01.01. előtt tulajdonunkba került autó kötelező gépjármű felelősségbiztosítás évfordulója továbbra is  december 31.
 • A bonus-malus besorolásunkat és a kárelőzmény adatainkat is pontosan adjuk meg, mert ezek is díjbefolyásoló tényezők!
 • Amennyiben inkasszót jelöltük meg a díjfizetés módjára, fontos, hogy a bankunknál gondoskodjunk ennek beállításáról.
 • A kgfb szerződést évforduló előtt minimum 30 nappal kell felmondani, azonban 60 napnál korábban nem lehet.
 • Az előző szerződésünk adatait pontosan adjuk meg, különben a biztosító nem tudja lekérdezni a rendszerből a kárelőzmény adatokat, így a bonus-maulus besorolásunkat visszateheti A0-ba, így nem érvényesíti a kedvező káralakulásunk szerinti kedvezményt.

 

Kötelességeink a szerződéssünkkel kapcsolatban

 • Fizessünk időben! Ha nem tesszük, az esedékessétől számított 60. napon a biztosító díjnemfizetés miatt törli a szerződést, amely csak az úgynevezett fedezetlenségi díj kifizetésével köthető újra.
 • Ha a szerződésben szereplő adatok módosulnak, azt kötelesek vagyunk 8 napon belül, írásban bejelenteni a biztosítónak.

 

Mi a teendő káresemény esetén?

Amennyiben közúti baleset részese volt, az alábbiakat kell tennie:

 • Ha a felelősség tisztázott, és nem történt személyi sérülés, a baleseti bejelentőt  a helyszínen ki kell tölteni, a károkozónak a nyomtatvány aljára ráírni, hogy a “felelősségemet elismerem”; végül a felek aláírásukkal hitelesítik a dokumentot. Amennyiben a balesetben részt vevők nem tudják eldönteni, hogy ki okozta a kárt, rendőrt kell hívni, aki eldönti ki a károkózó – azonban fotnos tudni, hogy  rendőri intézkedés esetén a hatóság büntetést szab ki a közlekedési szabályokat megszegő félre!
 • Személyi sérülés esetén minden esetben értesíteni kell a rendőrséget!
 • Mindig ellenőrizzük a másik fél adatainak valósságát!
 • biztosítónak a kárt 8 napon belül, mindkét félnek be kell jelentenie. A kárszemléző cég ezután felveszi a kapcsolatot a károsulttal, és elindítja a kárrendezést.
 • Lehetőleg készítsünk fényképeket és írjuk fel az esemény tanuinak elérhetőségét, felkészülve arra az esetre, ha a másik fél megváltoztatja felelősség elismerő nyilatkozatát.

A PSZÁF kiadott egy ajánlást a biztosítóknak a kárrendezés folyamatáról, melyet itt olvashat, a  kötelező gépjámű felelősségbiztosításra vonatkozó törvényeket itt találja.


Cikkek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatban:

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *