Miért fontos, a szakmai felelősségbiztosítás a vállalkozásnak

A szakmai felelősségbiztosítás megkötésének számos indoka lehet.

Az első és legkézenfekvőbb indok, hogy védje a szolgáltatót a szakmai hiba által keletkezett károk esetleges megtérítése esetén. A károkozó ugyanis köteles megtéríteni az általa okozott kárt, ha tevékenységét nem az elvárható gondossággal végezte

A biztosítás ellenben nem csak kár esetén tölti be  fontos költségcsökkentő szerepét. A partnerekkel történő szerződéskötés során ugyanis csak különböző bonyolult szerződéses konstrukciók és garanciák megkövetelésével érhető el, hogy a megbízott a szakmai hiba bekövetkezése esetén az okozott károkért helyt álljon, ami könnyen kiváltható a felelősségbiztosítási előírás teljesítésével és a szerződés fenntartásával.

A szakmai felelősségbiztosítás a károsult mellett megvédi a károkozót is a pénzügyi ellehetetlenüléstől, és ezzel áttételesen a többi ügyfele számára is védelmet nyújt,hiszen a károkozó csődje esetén ezek az ügyfelek is veszteségeket szenvednének el, mely veszteségek így elkerülhetőek.

Az okozott kárért az esetek egy jelentős részében a károkozó csak részben tud helytállni hiszen forrásai és biztosítékai korlátosak. A felelősségbiztosítások rendszerében magas kárösszegekre is köthető biztosítás. 

A károsultak tudatossága, azaz a kárérvényesítési hajlandóság tapasztalatunk szerint hazánkban is dinamikusan fejlődik. Ennek során

  • Fejlődik a fogyasztói tudatosság. Akár kisebb kártérítési összegek esetén is vállalják  a jogi eljárást a károsultak. A trendet tovább fogja erősíteni a jogvédelmi biztosítások terjedése.
  •  Növekszik az ügyvédi irodák aktivitása a kártérítési perek kapcsán és sokszor aktív “ügygenerálóként” lépnek fel, amennyiben látókörükbe kerül egy szakmai felelősségbiztosítási ( vagy egyéb felelősségbiztosítási) kárkörülmény.
  • A kártérítési igények érvényesítését erősítheti  még, ha a kártérítési perekkel kapcsolatos döntések nagy nyilvánosságot kapnak. Azaz a sajtó aktív ezen a területen. Ezt az aktivitást jelen pillanatban mérsékelten tapasztaljuk a hazai gyakorlatban.

Kérdése van szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatosan? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Elérhetőségek

És akkor nézzük, hogy melyek a szakmai felelősségbiztosítási fedezetbe vonható szakmák:

– Orvosk humán egészségügyi szolgáltatók
gyógyszerészek
– állatorvosok
– ügyvédek
– közjegyzők,
– igazságügyi szakemberek
– hitelközvetítők,
– pénzügyi és gazdasági szakértők
– könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók
– biztosítási alkuszok és biztosítási szaktanácsadók
– ingatlanértékbecslők
– műszaki, tervezési, mérnöki tevékenységek
– informatikusok , IT szakemberek, tanácsadók
– vezetői tanácsadó
– vezető tisztségviselők ( ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok)
– személy- és vagyonvédelmi vállalkozások,
– magánnyomozás
– rendezvényszervezők
– oktatással, neveléssel kapcsolatos tevékenység
– közúti fuvarozás
– építőipari kivitelezés ( építőipari szakágak szerint)

Szakmai felelősség-biztosítások