Informatikusok, IT szakemberek felelősségbiztosítása

Az “IT szakmai felelősségbiztosítás” egy olyan biztosítási forma, amelyet informatikai szakemberek és informatikai vállalkozások szoktak megkötni annak érdekében, hogy védelemmel legyenek ellátva az esetleges szakmai hibák és mulasztások következményei ellen. Ebben a kontextusban “IT” a “Information Technology” rövidítése, azaz az informatikai területet takarja, ideértve a szoftverfejlesztést, hálózatkezelést, adatbázis-kezelést, informatikai tanácsadást és egyéb informatikai tevékenységeket is. IT szakágba tartozhatnak aok a szakemberek is, akik komplett szoftver és hardver oldali megoldásokat egyben értékesítenek.

IT szakmai felelősségbiztosítás átfogó fedezetet nyújt az esetleges szakmai hibákból vagy mulasztásokból eredő kártéríési igényekre. A felelősségbiztosítás kiterjed a megbízóknak okozott károkból eredő kártérítésre és a felmerülő jogi védekezés költségeire egyaránt. Ez a szakmai felelősségbiztosítás fedezi a pénzügyi veszteségeket, a személyi sérüléses és a dologi károkat egyaránt. Egyes biztosítók feltételei a következményi károkat is magukban foglalják, így Ön teljes körűen védett a harmadik felek kártérítési követelésével szemben. Sőt az IT szakmai felelősségbiztosítás nálunk kiterjeszthető az IT szolgáltatót ért Cyber támadással kapcsolatos saját költségeire és az adatszivárgási károkra egyaránt. Hardver eladási és eszköz telepítési programok esetére pedig a termékfelelősség kérdésére is tudunk megoldást kínálni.

Oldalunkon egyszerűen online ajánlatot kérhet szakmai felelősségbiztosítására.

IT, informatikus felelősségbiztosítás

MIRE VONATKOZIK A FEDEZET?

Ahogy a többi szakmai felelősségbiztosításnál is, a biztosított által a megbízójának, vagy szerződéses partnerének, a szakmai tevékenység szabályainak, előírásainak megszegésével okozott,  károkat téríti meg a biztosító.

A biztosítási fedezet kiterjed a sérelemdíj és a tisztán pénzügyi károk fedezetére, bizonyos termékek esetében a jogvédelmi költségekre is. Továbbá egyes esetekben a következményi károk is fedezetbe vonhatóak.

Szakmai műhibának minősül a tévedés, mulasztás, kötelezettségszegés, félrevezető tájékoztatás, bizalmas információk nem szándékos megsértése kapcsán okozott károk. A termék speciális fedezetekkel is kiegészíthető, mint például

 • az internettel kapcsolatos felelősség fedezet, (vírusok nem szándékos terjesztése, tévesen továbbított e-mailek. Szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok nem szándékos megsértése, Know-how, szerzői jog, védjegy, logóhasználat megsértése miatt kárigények fedezete.)
 • a személyhez fűződő jogok nem szándékos megsértéséből eredő károk fedezete, (rágalmazás,becsületsértés, szakmai lejáratás, image, reputáció csökkenés)
 • és a dokumentumok elvesztéséből adódó károk biztosítása. (az ügyfelek elektronikus adatainak, dokumentumainak elveszésével, megrongálódásával, megsemmisülésével és törlődésével kapcsolatban keletkezett károk)

Jellemzően nem tartoznak az alapfedezetben, így csak egyedi záradékkal és kockázatvállalással biztosíthatóak azon tevékenységek, melyek a pénzügyi tranzakciókat közvetlenül befolyásoló szoftverek fejlesztésével, az ipari robotok programozásával, az ipari termeléssel kapcsolatos core szoftverek fejlesztésével kapcsolatosak. Szintén egyedi kiterjesztés kell a  cyber károk kockázataira. Nehezebben elhelyezhető azon cégek biztosítása, ahol nagyon magas az alvállalkozók aránya és/vagy az árbevétel több mint fele EU-n kívülről származik.

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK BIZTOSÍTHATÓAK?

Minden IT területen foglalkozó cég részére javasoljuk, akik

 • egyedi szoftverfejlesztéssel,
 • informatikai tanácsadással,
 • vállalatirányítási rendszerek fejlesztésével, karbantartásával,
 • csomagolt szoftverek fejlesztésével, értékesítésével,
 • rendszerüzemeltetéssel, rendszergazda szolgáltatással,
 • felhő szolgáltatással,
 • beléptető rendszerek és eszközök értékesítése és telepítésével,
 • gyártás vagy logisztikai szolgáltatások optimalizálási megoldásaival
 • egyéb tanácsadással, közvetítői tevékenységgel

foglalkoznak.

MIÉRT ÉRDEMES SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST KÖTNI?

 • A működés anyagi biztonsága érdekében. Egy nagyobb összegű kártérítési igény megroppanthatja a cég anyagi biztonságát.
 • A megbízó előírása miatt
 • A bizalom erősítése érdekében.
 • A versenyképesség növelése érdekében.
 • A szakmai presztízs növelésének érdekében.

MiLYEN KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOKRA KÍNÁLUNK MEGOLDÁST IT SZAKMA RÉSZÉRE?

 • Alvállalkozók biztosítás .
 • Szerződésszegésből eredő károk fedezete
 • Nem megalapozott kárigények kapcsán felmerülő jogi költségek fedezete
 • Vélt hiba miatt visszatartott megbízási díj fedezete
 • Termékfelelősség fedezet
 • Szellemi tulajdon nem tudatos megsértésével kapcsolatos védelem
 • Adatszivárgási és hálózatbiztonsági felelősség
 • Üzemszüneti veszteségek fedezete

JELLEMZŐ KIZÁRÁSOK, NEM FEDEZETT ESEMÉNYEK:

Olyan biztosítást is kínálunk ügyfeleinknek ami a szokásos biztosítói kizárásokat is lefedi, így fedezetet nyújt egyes biztosítási megoldásunk többek között : 

 • Bűncselekményhez köthető károkozás ( kivéve vezető tisztségviselők).
 • Szabadalom, üzleti titok megsértéséből eredő károk.
 • Súlyosan gondatlan károkozás.
 • Számítástechnikai eszközök tervezési, vagy gyártási hibájára visszavezethető károk.

MENNYIBE KERÜL AZ IT SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?

A termék díjazása nagyban függ a tevékenységből származó árbevételtől, a biztosítani kívánt tevékenységektől, azok kockázatától, az igényelt kártérítési limit nagyságágtól és a kiegészítő fedezetektől egyaránt. Az IT szakmai felelősségbiztosítás díja kizárólag az ügyféligények és az igényelt fedezetek felmérését követően becsülhetőek. Jó hír azonban, hogy rugalmas és gyors kockázatvállalókkal dolgozunk, így nem kell heteket várni az ajánlatokra. Hogy mégis támpontot adhassunk a díj mértékére vonatkozóan, kisebb ügyfeleknek már 500 EUR/év biztosítási díjon is találtunk olyan megoldást, mely területi hatálya Európát és Egyesült Királyságot is tartalmazta és tökéletes megoldást jelentett számukra a nemzetközi megbízói igények teljesítéséhez.

KÁRPÉLDÁK:

1, IT cég angliai ügyfelének végezte az online értékesítési felület fejlesztését és üzemeltetést és 0-24-es ügyeletét. A rendelési platform meghibásodott ezt az oldal jelezte az IT cégnek, de az IT cég nem vette ezt figyelembe és nem is hajtotta végre a probléma megoldását.
Az oldal több mint 12 órán keresztül nem volt elérhető, nem lehetett rendeléseket leadni azon keresztül így az cégnek az adott napi rendelésekből származó bevétele kisesett. Okozott kárból származó pénzügyi veszteség ebben az esetben az online webáruház aznapi kiesett nyeresége

2, IT cég 8-10 önkormányzatnak végezte a rendszergazdai, adatmentési tevékenységet. Az adatmentések során nem biztosított elég tárhelyet ezt nem is ellenőrizte. Az adatmentés lefutott, de nem mentette le megfelelősen mert megtelt a tárhely és ezért elszálltak az adatok.
A kártérítés ebben az esetbe a sok munkaóra volt míg az egyes önkormányzatok újra felvitték manuálisan az adatokat

 

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!

Tekintettel arra, hogy a díjszámításhoz bekérendő adatok nagyban függenek a végzett tevékenységtől, így részletes adatbekérés a kapcsolatfelvétel után történik.