CAR kivitelezések vagyon- és felelősségbiztosítása

 

Az építkezés alatt a még nem teljesen kész épület nagy kockázatoknak van kitéve, mint például vandalizmusnak, vihar/szélviharkároknak, betöréses lopásnak- ezekre nyújthat fedezetet az építés szerelés biztosítás.

Tekintettel arra, hogy nagy biztosítási összegekről szokott szó lenni,  érdemes  díjban és feltételekben is a számunkra legmegfelelőbb ajánlatot megtalálni. Ebben nyújthat irodánk segítséget.

 

Építés Szerelés összkockázatú Biztosítás CAR Contractors’ ALL Risk alapfedezet

A vagyonbiztosítási fejezet keretében biztosított az összes, az építési helyszínen tárolt építési anyag valamint az építési vállalkozó és alvállalkozói teljes építési munkája és teljesítésére vállal kockázatot. A biztosítási védelem kiterjed valamennyi olyan veszteségre és kárra, amelyek a biztosítás ideje alatt a biztosított vagyontárgyakban hirtelen, előre nem látható módon és balesetszerűen következik be, és amely javítást vagy pótlást tesz szükségessé. A felelősségbiztosítási fejezet keretében biztosítottak a harmadik félnek okozott személyi és dologi károkra, meghatározott kártérítési limit erejéig vásárolnak fedezetet.

A kiegészítő fedezetek:

Az építés-szerelés biztosítás számos választható kiegészítő fedezetet tartalmaz.

Néhány ezek közül: 

 • Alvállalkozók fedezete. A felelősségbiztosítás kiterjeszthető az alvállalkozókra és az alvállalkozók egymásnak okozott felelősségi kártérítésére is.
 • Tervezői felelősségbiztosítás kiterjesztésével a biztosítás téríti a tervezői hibákra visszavezethető költségeket.
 • Meglévő vagyontárgyak biztosítására jellemzően akkor van szükség, ha ráépítési, hozzáépítési munkák biztosításáról van szó.
 • Szomszédos épületek biztosítása szükséges, ha foghíj-beépítés történik.
 • Segédszerkezetek, építéshelyszíni gépek fedezete
 • Szavatossági időszakra vonatkozó fedezet. 

Ki kötheti a biztosítást?

A biztosítás szerződője lehet a építkezés beruházója, vagy a generálkivitelező. Ügyfeleinknek általában azt javasoljuk, hogy a biztosítást a beruházó kösse, tekintettel arra, hogy az építés szerelés biztosítás legfőképpen őt védi.

Biztosítási időszak/Biztosítási összeg

A biztosítási időszak a  kivitelezés időtartama, azaz az építkezés megkezdése és a használatba vétel között eltelt idő. Magyarországi tapasztalatok alapján a biztosítás időtartalmát érdemes az eredeti tervezési időszaknál hosszabbra tervezni ( általában az építkezések mindig elhúzódnak), és az ajánlatot rögtön hosszabb időszakra kérni. Így megspórolhatjuk a pro rata díj egy részét, melynek költsége jóval magasabb, mint az alap biztosítás díja.

A biztosítási összeg rendszerint a projekt kivitelezési összege, azaz adott építmény beruházói bekerülési költsége. Fontos az építési költségek megváltozása esetén a biztosítási szerződés módosítása is.

Elkülönítetten kell meghatározni:

 • építés helyszíni gépek berendezések értékét,
 • a járulékos költségek mértékét,
 • valamint a felelősségbiztosítás térítési felső határát, káreseményenként és évente, személyi és dologi károkra egyaránt.

Biztosítható vagyontárgyak:

 • építési teljesítés értéke, bontási tereprendezési munkák, segédépítmények, anyagok, gépek, berendezések értéke,
 • káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek
 • felelősségi károk,
 • korábban is már meglévő ingatlanok

Biztosítható kockázatok:

 • minden balesetszerűen bekövetkező eseményre kiterjed, mely a biztosított vagyonban, vagy annak kármentesítése kapcsán keletkezett.
 • a biztosítási fedezetből kizárt események a szerződésben nevesítve vannak (tipikusan ilyen esemény a biztosított szándékos károkozása).
 • a biztosítás számos kizárt káreseményre is kiterjeszthető, különböző záradékok alkalmazásával.
 • felelősségbiztosítási kockázatok
 • a biztosítás kiterjeszthető a biztosítási eseményből eredő nyereségkiesésre is (loss of profit)

Személyes tanácsadás 

Igény esetén személyes tanácsadással is állunk szíves rendelkezésükre.
Időpont egyeztetéshez kérjük hívja a 061/454-03-08-as telefonszámot, vagy írjon nekünk az info@hungarorisk.hu e-mail címre

Záradékok: 

001 Sztrájk, felkelés, belső zavargás 
002 Keresztfelelősség
003 Szavatossági munkák fedezete
004 A biztosítási időszak kiterjesztése
005 Építési ütemterv
006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok 
007 Légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete
008 Építmények földrengésövezetben
009 Földrengés okozta károk kizárása
010 Árvíz, magas vízállás okozta károk kizárása
012 Szélvihar okozta károk kizárása
013 Külső tárolásra vonatkozó külön feltétel
100 Készülékek és gépek próbaüzeme
102 Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
103 Termőterület, termények, erdők
106 Szakaszos építési munkák 
107 Szállásépületek, barakkok
108 Építési segédszerkezetek, készülékek, gépek
109 Építőanyagok
110 Biztonsági intézkedések
111 Helyreállítási költségek földcsuszamlás után
112 Tűzoltó berendezések
114 Sorozatkárok külön feltétele
115 Tervezői kockázat
116 Átvett vagy üzembehelyezett biztosított építési teljesítések
117 Víz és szennyvízvezetékek
119 A biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrzésében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete
120 A környező vagyontárgyak fedezete
121 Cölöpalapozás külön feltétele

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne!Kérjük az alábbi adatlapok közül  igényének megfelelően töltse ki a megfelelőt, és küldje vissza részünkre a info@hungarorisk.hu e-mail címre:

Projekt CAR adatlap Keret CAR adatlap

Nem tudja pontosan mire van szüksége? Töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot:

  Kapcsolódó tartalmak