Szerződő személye

Ki legyen a szerződő? Leegyszerűsítve – az aki a szolgáltatásról a számlát nyújtja. Ez lehet egy cég, vagy egyéni vállalkozás.
Amennyiben a biztosítandó orvos alkalmazottként dolgozik, akkor a munkaadó cégnek kell megkötnie rá a szakmai felelősségbiztosítást.
Természetesen lehetőség van munkavállalói felelősségbiztosítás megkötésére, amikor az alkalmazott is védeni szeretné magát a munkaadó által továbbhárított kártérítési igényekre, azonban csak egy biztosító vállalja az erre vonatkozó fedezetet.

Biztosított személye

A szerződés  biztosított személye az kell legyen, aki a szakmai tevékenységet végzi. Fontos, hogy az adott orvosnál csak az a szakág választható, melyre az orvosnak megvan az  egészségügyi államigazgatási szerv által  kiadott engedélye.
Amennyiben a biztosított orvos még nem tette le a szakvizsgáját, általános orvos / rezidensként biztosítható, azonban amennyiben leteszi a szakvizsgát, és megkapja a szakági engedélyét, a biztosítási szerződést eszerint kell módosítani. Amennyiben ez a módosítás elmarad, a biztosító egy esetleges kár esetén a kártérítési igényt elutasíthatja.

Biztosítói fedezetek közötti különbségek

A biztosítók feltételei jelentős eltéréseket mutatnak, melyek kiegészítő záradékok, kiegészítő felelősségbiztosítások alkalmazását tehetik szükségessé. A Groupama Garancia biztosító orvosszakmai felelősségbiztosítása például nem terjed ki a külföldi állampolgároknak okozott károkra.
Fontos tudni, hogy az összes biztosító kizárja a hozzátartozóknak, üzlettársaknak, alkalmazottaknak okozott károkat. (alkalmazottak esetében a munkáltatói felelősségi körbe tartozó károk fedezetbe vonhatóak ezen kiterjesztés választása esetén).

 

Javasolt felelősségbiztosítási körök

Javasolt a szakmai felelősségbiztosítás mellett kiegészítő felelősségi körökre vonatkozó fedezetek megkötése is alábbiak szerint:

  • általános felelősségbiztosítás (arra az esetre pl., ha egy ügyfél elcsúszik egy nedves padlón)
    – munkáltatói felelősség (alkalmazottak munkahelyi balesetéből eredő kártérítési igényére, OEP regresszre)
  • bérlői felelősség (bérelt rendelőhelyiség esetén a bérlőnek felróható ingatlanban okozott kárra, pl. tűz okozása)

    Amennyiben rendelkeznek vagyonbiztosítással, javasoljuk annak ellenőrzését is, hiszen bizonyos felelősségi körök a vagyonbiztosítási szerződéssel közösen is biztosíthatóak! (pl. bérlői felelősség) 
Új biztosítás kötésénél, ill. biztosítóváltásnál az alábbiakra fontos figyelni:

Amennyiben már rendelkezik biztosítással, de azt megszüntetve újat kíván kötni, tanácsos régi biztosítása megszüntetése előtt kiterjesztett időbeli hatályra vonatkozó fedezetet igényelni jelenlegi biztosítójától, tekintettel arra, hogy átszerződés esetén az új biztosítás nem térít a szerződéskötést megelőzően okozott károkra, míg a korábbi felelősségbiztosítás alapfedezete jellemzően, a felmondást követő 30. napig ad lehetőséget a biztosítás hatálya alatt bekövetkezett károk bejelentésére.

Fontos tehát tudomásul venni, hogyha nem gondoskodunk a felelősségbiztosításnál az átmeneti időszak fedezetéről, abban az esetben is biztosítási védelem nélkül maradhatunk, ha egyébként folyamatosan rendelkeztünk szakmai felelősségbiztosítással.
– Ugyanazon biztosítónál történő újrakötés esetén a biztosítók jellemzően folyamatosnak tekintik a fedezetet, tehát nincsen szükség a kiterjesztett kárbejelentési időszakra. A szerződésátdolgozásra vonatkozó szabályokat azonban minden esetben ellenőrizni szükséges az általános biztosítási feltételek között.
– Érdemes lehet szerződését abban az esetben is újrakötni/átdolgozni, ha az nem jár díjmegtakarítással, hiszen a biztosítási termékek időközben jelentős változásokon, fejlesztéseken estek át és esetleg olyan többletszolgáltatásokat is tartalmaznak már (pl. munkáltatói felelősségbiztosítás, általános felelősségbiztosítás), melyek a korábbi fedezetben még nem szerepeltek.
– Élő szerződést legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal, írásban lehetséges felmondani.

Praxis megszüntetése esetén

Akik orvosi tevékenységük megszüntetésén  gondolkodnak, ajánljuk a kiterjesztett időbeli hatályú fedezetet, mely a biztosítás tartama alatt okozott, de a szerződés megszűnését követően ismertté vált és bejelentett kárigényekre nyújt fedezetet a törvényes elévülési időn belül, amely a károkozást követően maximum öt év lehet. A kiterjesztett bejelentési időszak záradék választása segíthet a biztosítóváltáskor keletkező fedezetlen időszak kockázatban tartásában is, amennyiben pl. az új biztosító nem vállalja a retroaktív fedezetet.