Miért van szükségük az orvosoknak szakmai felelősségbiztosításra?

 

Elsődlegesen azért, mert az ANTSZ előírja a működési engedély kiadásához.
A másik fontos szempont, hogy az orvos védje magát egy esetleges szakmai  hiba miatti kártérítési kötelezettséggel szemben.
Bárkivel, így egy orvossal, egészségügyi dolgozóval is előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz a betegnek.

Erre nyújthat fedezetet az orvos szakmai felelősségbiztosítás- amely mentesíti a biztosítottat a kártérítési kötelezettsége alól, amennyiben olyan szakmai hibát követett el, amelyért a vonatkozó jogszabályok alapján felelősséggel tartozik. Fontos, hogy ez esetben is érdemes áttanulmányozni a biztosítási feltételeket, főleg a kizárások részt.

Mire vonatkozik a szakmai felelősségbiztosítás?
A biztosítás a biztosított szakmai szolgáltató tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben , a foglalkozás szakmai szabályok felróható megszegésével okozott egészségkárosodás, testi sérülés ,halál miatti illetve dologi károkra. Továbbá személyiségi jogsértés miatti sérelemdíj igényekre- amelyekért a személyiségi jogsértés időpontjában hatályos magyar jogszabályok alapján helytállási kötelezettség terheli.
Mitől függ az orvos szakmai felelősségbiztosítás díja?
  • a végzett szakági tevékenységtől
  • a választott kártérítési limittől
  • járó vagy fekvőbeteg ellátást végez e az orvos
  • külföldi páciensekkel is foglalkozik e
  • az orvosok / egészségügyi dolgozok létszámától
  • további kiegészítő kockázatok ( visszamenőleges fedezet, kiterjesztett fedezet, területi hatály kiterjesztés, kiegészítő jogvédelmi biztosítás gyógyszerismertetéssel összefüggő hatósági eljárásokra, munkavállalói felelősségbiztosítás egészségügyi és szociális tevékenységet folytató alkalmazottakra ,ingatlanbérlői felelősségbiztosítás ) választása