Köszönjük, hogy cégünket választotta biztosításának megkötéséhez.

Kérjük a lap alján található adatlapot szíveskedjen kitölteni az ajánlati dokumentáció elkészítéséhez.

Ön az alábbi csomagot választotta:

Szolgáltatások
Biztosítási összeg/fő/Ft
I.csomag
Baleseti halál
– égésből eredő baleseti
halál esetén 200%-os
térítés
amennyiben a biztosítottnak van
gyermeke, a biztosítási összeg
2%-kal nő, max. 10%-kal
50 000 000 Ft
Temetési költségek baleseti halál
esetén
max. 1 000 000 Ft
Baleseti maradandó rokkantság
(1-100%)
50 000 000 Ft
Baleseti maradandó teljes
rokkantság (100%) esetén
Biztosított átképzése kapcsán
felmerült ésszerű költségek
max. 1 000 000 Ft
Baleseti maradandó rokkantság
(1-100%) esetén kerekesszék
költsége, valamint lakás, ház,
illetve gépjármű átalakítási
költségeinek térítése,
amennyiben a biztosító
kerekesszék térítésre is nyújt
fedezetet (max. 500.000,- Ft)
max 1 000 000 Ft
Éves díj 70 042 Ft