Új környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötelezettség cégeknek

2024.01.01 napjától jelentősen megváltozik a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek környezetszennyezési felelősségbiztosításra vonatkozó előírása. A 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint minimális felelősségbiztosítási limitek kerülnek meghatározásra, melyek mértéke: a hulladék mennyiségétől, területi elhelyezkedéstől és az érintett telephelyek számától egyaránt függ.

Azoknak is van tennivalójuk, akik eddig nem voltak kötelezettek a környezetszennyezési felelősségbiztosítás megkötésére, és azoknak is módosítani, ellenőrizni kell kötvényeiket, akiknek eddig is előírta a hatóság a környezetszennyezési felelősségbiztosítás meglétét.

Kik érintettek az új környezetvédelmi biztosítási szabályozás kapcsán?  

A legfontosabb tudnivaló, hogy a legtöbb termelő vállalat a jogszabályi kötelezettség alá tartozik, hiszen 2 000 kg.-os éves hulladék kibocsátás és a 200 kg-os veszélyes hulladék kibocsátás küszöbszámai nem tekinthetőek magasnak.

 • a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő környezeti teher okozójára
 • a rendelet szerinti hulladéktermelőkre, ( Azon cégek érintettek, akiknél a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén pedig a 2000 kg-ot, vagy nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.)
  A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozik a gazdálkodó szervezet  elkülönítetten gyűjtött települési hulladéka és valamennyi, nem kommunális hulladék, így az alábbiak is:
  csomagolóanyagok, elektromos és elektronikus berendezések, használt sütőolaj, lebomló hulladék, gumiabroncs, irodai papír, elemek és akkumulátorok.)Kijelenthetjük, hogy azoknak a hulladéktermelő vállalatoknak (intézményeknek), akiktől a fenti hulladékokat elszállítják és az éves mennyiség eléri a fentiekben meghatározott számokat, a kötelezettséget teljesítenie kell.
 • hulladéklerakót üzemeltetők
 •  hulladékgazdálkodási engedélyhez, vagy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végzők
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végző  társaságokra

Milyen Biztosítási kötelezettséget jelent az új környezetvédelmi biztosítási szabályozás?  

A kormányrendelet értelmében a környezetvédelmi biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az a szerződő fél tevékenységével okozott, előre nem látható környezeti károk felszámolásának finanszírozására szolgál.
Ez annyit jelent, hogy a jelenleg elterjedt környezetvédelmi felelősségbiztosítások többsége nem felel meg a kormányrendelet követelményeinek, ugyanis csak a bővített környezetszennyezési felelősségbiztosítás fedezi a környezeti elemekben okozott károkat.

A környezetszennyezési felelősségbiztosítás ugyanis két részből áll:

 • az alapfedezetben a szennyezéssel összefüggésben, harmadik személyeknek okozott károk szerepelnek
 • a bővített környezetszennyezési felelősségbiztosítás kiterjed a környezeti elemekben okozott károkra és a harmadik személyeknek okozott károkra egyaránt
 • a legbővebb fedezeti kör fentieken túl a telephelyen belüli és kívüli feltakarítási költségekre, talajcserére, egyéb rekultivációs intézkedések költségeire és a környezetszennyezés miatt szükséges reputációs kiadásokra is fedezet nyújt.

Mekkora összegre kell környezetvédelmi biztosítást kötni?

A jogszabály szerinti minimális limit  10 000 000 Ft / telephely , mely a veszélyességi besorolás szerint még növekedhet. Az engedélyköteles tevékenységek esetében a limit meghatározásához szorzószámot kell alkalmazni. Fontos szabály továbbá, hogy minden engedély tekintetében önállóan kell, hogy teljesüljön a minimális felelősségbiztosítási limit.

Hogyan lehet környezetvédelmi felelősségbiztosítást kötni?

A MABISZ és a picon lévő biztosítók dolgoznak a jogszabálynak megfelelő termék kidolgozásán. Információink szerint van olyan biztosítótársaság, aki külön terméket fejleszt a várható igények kezelésére és igyekszik rugalmassá és egyszerűvé tenni a szerződéskötés menetét is, míg más társaságok a jelenlegi szerződéses rendszereiket igazítják a jogszabályi környezethez és inkább a meglévő ügyfeleik kiszolgálására koncentrálnak a környezetvédelmi felelősségbiztosítás vonatkozásában is. Ajánlatkéréshez töltse ki adatlapunkat itt: