Mit kell tenni vagyonbiztosítási kár bekövetkezte esetén?

A vagyon és üzemszünet biztosítási kárrendezést és a kár enyhítését egyaránt megkönnyítheti, ha egy vállalat, vállalkozás felkészül a váratlan káreseményekre és pontosan tudja, hogy mit kell tennie havária esetén.
Nagyvállalati ügyfélkörben jellemzően a BCP (business continuity plan) részeként szabályozzák, hogy melyik szervezeti egységnek, milyen feladatai vannak egy váratlan vagyonbiztosítási káresemény kapcsán.

Nézzük, hogy mit tehetünk azért, hogy zökkenőmentes legyen a biztosítói kárrendezés és kárelhárítás:

 • A vagyonbiztosítási károk fényképes dokumentálása elengedhetetlen
 • A káresemény gyors bejelentése az Alkusz, vagy a biztosító részére. ( Ha van megfelelő alkusza a vállalkozásnak, javasolt a kárt elsőként részükre megküldeni)
 • A szemle megtörténtéig szükséges (kárenyhítési ) munkálatok kijelölése és megszervezése.
 • A biztosítói kapcsolattartásra és projekt menedzselésére megbízott, kompetens személy kijelölése
 • Károk belső felmérése (Vagyonbiztosítási kárösszeg nagyságrendi megfogalmazása), kárlista összeállítása
 • Helyreállítási időszükséglet meghatározása
 • Üzemszüneti veszteség számszerűsítése ( Megfelelő üzemszünet biztosítási védelem eseténa az elmaradt hasznot és fix költségeket téríti a biztosító). Ellátási lánc fedezete esetén speciális intézkedés szükséges.
 • Egyeztetés a biztosítóval a kárenyhítés módjáról és költségeiről ( jóváhagyás kérése)
 • Javítás, helyreállítás vagy csere gyors megrendelése
 • A károsodott vagyontárgyak nyilvántartási adatainak összegyűjtése

A lehetséges beszállítók előzetes feltérképezésével is segíthetünk egy esetleges vagyonbiztosítási káresemény során?

 • Speciális mentesítő cégek elérhetőségeinek listájának összeállítása ( szárítással, gép tisztítással szanálással foglalkozó cégek)
 • Speciális takarítási és romeltakarítási munkára alkalmas cégek listája
 • eszköz bérlési lehetőségek , bérgyártási megoldások
 • biztonságtechnikai vészelhárító cégek

Amennyiben a vállalkozás BCP. vagy havária utasításai fenti feladatokat nevesítik és kijelölik az azokért felelős szervezeti egységet, mind a biztosítói kárrendezés mind a helyreállítás zökkenőmentesebb lehet.

Kérdése van?  Keressen minket:

Elérhetőségek