Mérnök koordinációs és Projekt lebonyolítói tevékenységet is végző mérnökirodák számára újabb biztosító nyújt szakmai felelősségbiztosítási fedezetet. Természetesen a felelősségbiztosítás a hagyományos tervezői tevékenységre is kiterjed.

Nézzük, hogy mire is jó a bővített fedezeti körrel kiegészített mérnökszakmai felelősségbiztosítás

Mit fedez a biztosítás?

Ha valamely szakmai mulasztás, vagy a megrendelővel kötött szerződési rendelkezések  megsértése kapcsán keletkezik kár, ideértve

 • a tisztán vagyoni károkat, (csak pénzben kifejezhető kár)
 • a dologi károkat, (tárgy sérülése, megsemmisülése)
 • testi sérüléseket, illetve (személyi sérülés)
 • a sérelemdíjat.

Milyen kiegészítő tevékenységekre terjedhet ki a fedezet?

 • Mérnöki tanácsadói tevékenység:

A tanácsadó okleveles mérnök szakirányú felsőfokú végzettségének körébe tartozó jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ennek alapján objektív következtetések levonása, a megbízás tárgyára vonatkozóan több alternatíva kidolgozása, gazdaságossági, műszaki szempontok alapján az optimális megoldás felvázolása.

 • Független mérnöki tevékenység:

Az építtető vagy a projekt lebonyolító megbízásából a beruházások lebonyolítása során mérnöki szaktudást igénylő feladatok ellátása érdekében a FIDIC irányelvei szerint eljáró tanácsadó mérnök tevékenysége.

 • Projekt lebonyolítói tevékenység:

Az építtető megbízottjaként az építési beruházás előkészítése és lebonyolítása keretében végzett alábbi feladatok közül azok, amelyekre az építtető és a projekt lebonyolító között létrejött, az adott építési beruházásra vonatkozó szerződés alapján a projekt lebonyolító tevékenysége kiterjed:

 • szerződések megkötése az építtető nevében,
 • a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntés-előkészítés,
 • a szükség szerinti előtanulmányok (különösen: vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) elkészíttetése,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése,
 • a beruházás gazdasági számításainak előkészítése,
 • a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések készítése,
 • az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelező részére,
 • a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasztása és tevékenységük koordinációja,
 • a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése,
 • az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása,
 • az árviták rendezése.