MIRE VONATKOZIK A BELFÖLDI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?

A Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BAF) megtéríti a Fuvarozó Által okozott árukárokat, egyéb vagyoni és személyi sérüléses károkat, melyekért a Magyar Jog szerint felelősséggel tatozik. A Biztosítási Fedezet Belföldi fuvarozásra terjed ki, tehát KIZÁRÓLAG Magyarország területén belül végzett Fuvarozási tevékenységre.

A biztosítási fedezet kiterjeszthető a be- és kirakodási tevékenységre is, amennyiben azt a fuvarozó írásos megbízás alapján végzi.

MIT TÉRÍT A BIZTOSÍTÓ?

A biztosító a fuvarozási tevékenység során, illetve következtében a szerződéses partnerének, vagy a szolgáltatást igénybe vevőnek okozott dologi károkat téríti.

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott összeget, de maximum 8,33 SDR (kb. 10 €) a maximális árukilogrammonkénti kártérítés.

KIEGÉSZÍTŐ ZÁRADÉKOK:

A kizárások és korlátozások figyelembevételével a biztosítási szolgáltatás – pótdíj megfizetése ellenében – a következő záradékok szerint tovább bővíthető:

 • lopás, részlopás, egész szállítmány szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása, rablás
 • törés (törékeny áru)
 • ki -, és berakodás fedezete
 • szóródás, csorgás, zsákszakadás
 • szórakoztató elektronika fuvarozása (GPS alapú nyomkövető megléte feltétel!)
 • bérvontatás
 • ADR áru szállítása
 • jövedéki áru szállítása
 • hűtött áru szállítása
 • élő állatok szállítása
 • költözési ingóságok szállítása
 • fajlagosan nagyértékű áruk szállítása
 • postai küldemények szállítása
 • 24 tonnát meghaladó áruk szállítása

ÁRUSZÁLLÍTÁS SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL:

Az „utazó ügynök” jellegű vállalkozások (mobiltelefon, porszívó és hasonlók) és futárcégek továbbra is rossz kockázatnak számítanak és nem biztosíthatóak!

KIZÁRÁSOK:

Eltérő megállapodás hiányában a biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi áruféleségekre:

 • szórakoztató elektronikai, számítástechnikai, híradástechnikai, fototechnikai termékek és ezek alkatrészei, részegységei,
 • nemesfémek (vert és veretlen, megmunkált és megmunkálatlan formában is), ékszerek, drágakövek, bankjegyek, minden fajtája,
 • értékpapírok, dokumentumok, okiratok, postai és illetékbélyegek, rajzok és tervek minden fajtája,
 • adathordozók, adattárolók minden fajtája,
 • műértékek, művészeti alkotások, régiségek,
 • dohányáru, égetett szesz, kávé, édesség,
 • élő állatok,
 • drogok, kábítószerek, kábítószerhatású készítmények
 • munkaeszközök, poggyász,
 • gépjárművek, költözködési ingóságok, hullák, postai küldemények.

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ AZOKAT A KÁROKAT:

 • amelyek, fuvarozott áru lopásából erednek, (feloldható záradék)
 • amelyek fuvarozási késedelemből erednek (kötbér, fuvardíj visszatérítés),
 • amelyek a fuvarozott árukban a gépjármű műszaki hibája miatt következtek be,
 • amelyek az által keletkeztek, hogy a gépjárművet túlterhelték,
 • amelyek akkor következtek be, amikor az üzemben tartó által megbízott gépjárművezető, vagy más személy a gépjárművet jogtalanul használta,
 • amelyek az által keletkeztek, hogy az áru fuvarozását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
 • különleges feltételhez kötötte, de e feltételnek a biztosított nem tett eleget,
 • ezek elháríthatatlan külső ok (vis maior) következményei,
 • amit a küldemény belső tulajdonságára vezethetők vissza, amelyek folytán az áruban törés, rozsdásodás, elszóródás, beszáradás, belső romlás és egyéb sérülés történt,
 • a csomagolásnak a feladás alkalmával kívülről észre nem vehető hiányossága miatt következtek be,
 • hogy a berakás, illetőleg a kirakás alkalmával következtek be, attól függetlenül, hogy a felek megállapodása alapján ki kell emelni a be- vagy kirakásért,
 • abból származtak, hogy a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki,
 • ezért következtek be, mert a fuvarozót a feladó nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről,
 • ezt azért következtek be, mert a jogszabályokban meghatározott biztonsági előírásokat a feladó figyelmen kívül hagyta.

LOPÁS, RÉSZLOPÁS, EGÉSZ SZÁLLÍTMÁNY SZÁLLÍTÓESZKÖZZEL EGYÜTT TÖRTÉNŐ ELTULAJDONÍTÁSA, RABLÁS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOT AKKOR VÁLLAL A BIZTOSÍTÓ, HA: 

 • a szállító gépjármű raktere minden oldalról zárt vagy ponyvával fedett, és szállítmányt a szállító jármű rakterében, kívülről nem láthatóan helyezik el,
 • a raktér a vezetőtértől legalább ráccsal van leválasztva,
 • a 2 tonna hasznos terhelés alatti tehergépjárművek esetén a tehergépjármű üzemképes, MABISZ minősítésű riasztóval rendelkezik

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

A vonatkozó biztosítási feltételeket ide találja!

Ugorjon a Fuvarozói díjszámítás kalkulátorunkra  vagy:

Kérjen ajánlatot tőlünk, és tudja meg mennyibe kerülne!

  Különböző össztömegű és felépítményű járművek darabszáma:
  (szerződéskötéshez a biztosítók részletes járműlistát kérnek)