Termékfelelősség Biztosítás

 

A termékfelelősség biztosítás a biztosított által gyártott vagy értékesített hibás termék által okozott károkat fedezi. Főszabályként a termék gyártója ( első európai importálója) felel a termék hibájából adódó károkért. Ha egy fogyasztót a termék hibájából adódóan vagyoni , vagy személyi sérüléses kár éri a hibás termék miatt, a gyártó/forgalmazó felelősséggel tartozik a károkozásért.  A termékfelelősség biztosítás megtéríti a kártérítési összeget és jogi védekezés költségeit. A kárterítés felső határa a biztosítási limit összeg.

Termékfelelősségi kockázat résztermékek esetén is létezik. Résztermékek esetén nem csak a végfelhasználónak, fogyasztónak okozott károkra kell hogy kiterjedjen a termékfelelősség biztosítás, hanem a végtermék gyártójának okozott esetleges károkra is. Ha a termék összeépítésre kerül-e, vagy felhasználásra kerül-e egy másik termékben, meghatározandó, hogy az előállított végtermékek mely országokban kerülhetnek felhasználásra és mindezen országokra ki kell terjednie a biztosításnak. A termékfelelősség biztosítás tehát védi a vállalkozást a fogyasztónak fizetendő esetleges kártérítés anyagi terheitől. Megfelelő záradék alkalmazásával pedig a résztermék gyártója akár a végtermék gyártójának okozott károkat is fedezetbe tudja vonni.

Termék visszahívás biztosítás :
A termék felelősség biztosítás jellemző kiegészítő fedezete a termék visszahívás biztosítás, mely a hibás termékek piacról történő visszarendelésének költségeit fedezi, egy nem várt termékhiba esetén.

 

Mik a termékfelelősség főbb szabályai?

Egységes Európai Uniós termékfelelősségi szabályozás szerint a gyártó objektív felelősségről van szó, mely szerint a fogyasztó közvetlen kárigénnyel léphet fel a termék gyártójával szemben. (85/374 EGK Termékfelelősségi Irányelv).  Ha a termék gyártója nem ismert vagy nem EU. gyártóról van szó, akkor a termék forgalmazója (importőr) tartozik felelősséggel.

Mikor hibás a termék?

Ha nem nyújtja azt a biztonságot, ami az adott terméktől elvárható.
– Konstrukciós, fejlesztési hiba (eredhet pl. tervezési, vagy alapanyag hibából)
– Gyártási hiba ( egyes sorozat darabjai lesznek hibásak )
– Tájékoztatási hiba ( nem hívja fel a figyelmet a termék veszélyeire)
– Termék utólagos megfigyelés során keletkező hiba ( pl. piaci kiegészítők tesztelése) 

Mire terjed ki a termékfelelősség biztosítás?

A hibás termék ( késztermék, félkész termék vagy alapanyag) által okozott  személyi sérüléses vagy más dologban keletkező károkra.,amelyekért a gyártó, vagy importőr a magyar jog szabályai szerint felelős. Dologi kárnak tekintendő a más dologban okozott kár. Egyedi szerződések esetén, kiterjeszthető a fedezet külföldre szóló biztosítás esetén a célország jogrendje alapján támasztott kártérítési igényekre is.

Importőri tevékenység esetén szükséges termékfelelősség biztosítás?

Európai Union kívülről történő import esetén, a termékfelelősség biztosítás megléte kiemelten fontos. Az első európai importőr ugyanis a termék gyártójaként felel a felhasználók által elszenvedett termékfelelősségi károkért.

 

Export esetén is érvényes a termékfelelősség biztosítás?

A fedezet területi hatálya kiterjeszthető akár az egész világra, vagy szűkebb földrajzi régióra.  Külföldre szóló biztosítás esetén kiterjeszthető a fedezet a célország jogrendje alapján támasztott kártérítési igényekre is. A területi hatályon túl, a jogrend kiterjesztésének Európai Unión kívülre történő export esetén kiemelt jelentősége lehet. 

 

Mire érdemes figyelni:
Felelősségbiztosítás időbeli hatálya


Biztosítási fedezet a biztosítási időszak
alatt okozott és bekövetkezett károkra terjed ki. Ez annyit jelent, hogy előfordulhat, hogy hiába rendelkeztünk a termék gyártásakor érvényes termékfelelősség biztosítási szerződéssel, mivel az időközben megszűnt, vagy másik biztosítóhoz került át, mégsem térít a biztosító, amikor a kár bekövetkezik. Megoldás a problémára a fedezet időbeli hatályának kiterjesztése a szerződés megszűnésétől számított, jellemzően 5 éves időszakra. Egyedi szerződések esetén akár ennél hosszabb hatályra is kiterjeszthető a szerződés. A szerződés megkötésekor, biztosítóváltáskor és biztosítás megszüntetésekor az időbeli hatályra oda kell tehát figyelnünk !

 

Mire érdemes figyelni:
Alapanyagok, vagy résztermékek kárai

Abban az esetben, ha termékünk egy másik termékbe beépül, csak külön záradék alkalmazásával terjed ki a biztosítás magában a végtermékben okozott károkra. Megfelelő záradék alkalmazása nélkül előfordulhat, hogy ilyen termékek esetén szinte semmit nem fedez a biztosítás. 

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!
Termékfelelősség esetén az adatigény a termék jellege szerint változik, ezért a folyamatot kapcsolatfelvétellel kell indítanunk.

Küljön üzenetet nekünk!

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne!

Részletes termékfelelősség biztosítási adatlap
Termékfelelősség ajánlatkérő adatlap_2023 Termékfelelősség ajánlatkérő adatlap_2023