Új szakmai felelõsség és jogvédelem biztosítási termék  elérhetõ a Generali Biztosítónál gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetési tevékenységgel kapcsolatosan.

Mire vonatkozik az orvoslátogatók szakmai felelõsségbiztosítása?

A biztosítás fedezetet nyújt a biztosított személy gyógyszer/gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggésben a vonatkozó mindekori hatályos jogszabályi elõrásokat megszegi, és erre tekintettel a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a biztosított személlyel szemben hatósági eljárást indít.
Például ha munkáltatót az orvoslátogató hibája kapcsán az államigazgatási szerv megbírságolja, a munkáltató 4 havi munkabér erejéig a bírságot továbbháríthatja. Amennyiben a hiba súlyos gondatlanságra vezethetõ vissza a munkavállalóra, a bírság és a jogi eljárás összes költsége áthárítható.
Szintén korlátlan a felelõsség, ha az orvoslátogató alvállalkozóként és nem munkavállalóként végzi a tevékenységét.
Fenti esetben a biztosító mentesíti az orvoslátogatót, a limitösszegen belül, minden olyan tisztán vagyoni kár megtérítése alól, melyet gyógyszerismertetési tevékenységével összefüggésben, a szakmai szabályok megszegésével munkáltatójának, vagy megbízójának okozott.
Jogvédelem biztosítás keretében megtéríti a biztosító , amennyiben gyógyszerismertetési tevékenység kapcsán az állaigazgatási szerv a biztosított személlyel szemben eljárást indít, vagy ellene etikai eljárás indúl, a biztosító megtéríti a jogi védekezés, és szakértõi díjak költségeit, valamint ügyvédi ajánlást tesz.


Fontos tudnivalók

A biztosítás nem nyújt fedezetet :

  • a biztosítottal szemben indított egyéb eljárásra ( pl. polgári eljárás, büntetõeljárás), illetve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó eljáráson kívûl más hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokra;
  • hatósági eljárás költségeit, amennyiben a biztosított szándékosan megszegte a jogszabályi elõírásokat

 A biztosítási eseményt a biztosító felé legkésõbb a hatósági eljárás megindításáról való tudomásszerzéstõl számított 5 napon belül kell bejelenteni- ellenkezõ esetben a biztosító elállhat a kártérítéstõl.
A biztosítási szerzõdést kötheti a gyógyszergyártók, gyógyszerismertetõ cégek, gyógyászati segéteszköz gyártók, gyógyászati segédeszköz ismertetõ, orvoslátogató, gyógyszerismertetõ, gyógyászati segédeszköz ismertetõ személyek. Fontos, hogy azonban minden esetben a biztosított az orvoslátogató személy lesz.

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!