Műtárgy Biztosítás

Olyan művészeti, antik vagy más gyűjtemények biztosítására van lehetőség, melyek vagy nagyértékűek, vagy más okból speciálisak. Akár koruk, vagy ritkaságuk miatt.  Ezekre un. műtárgy biztosítást lehet vásárolni, amely kiterjed a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen minden olyan veszély következtében fellépő rongálás, megsemmisülés és elveszés ellen, amelynek a biztosított műtárgy ki van téve, és nem kizárt kockázat.

Más lakásbiztosítási szerződésekkel szemben,  mindennemű sérülés- és töréskárra is jó a biztosítás.

A biztosítási díjat a műtárgyak értéke és törékenysége határozza meg.

Hogyan történik a biztosítás:

  1. A törékeny és nem törékeny tárgyak értékének meghatározása (ebben segít a biztosító szakértője)
  2. Egy előzetes ajánlat készül feltételekkel együtt.
  3. Amikor az ügyfél az ajánlat aláírásával elfogadja a feltételeket és a díjat, a biztosító biztonságtechnikai és műtárgyszakértőjének megszemlézi, hogy megfelelő-e a hely védettsége. 
  4. A védettségi szint elfogadása után, a biztosító ezt a tényt a szerződésben rögzíti. 

Védelmi előírás: részleges mechanikai védelem és rendőrségre vagy hatósági engedéllyel rendelkező őrző-védő szolgálathoz bekötött riasztó megléte. 

5) A biztosító műtárgyszakértője ezután elkészíti a műtárgylistát (részletes leírás: művész, cím, méret, technika, érték, állapot, provinencia, fotó). Az értékeket azután egyezteti a szerződővel, így a műtárgyak “megegyezés szerinti értéken” kerülnek biztosítási fedezetbe, amely értékek a mindenkori kárrendezés alapjául szolgálnak.

6) A biztosító kiadja a kockázatviselés helyszínének védelmének elfogadását és szerződő és a biztosító műtárgyszakértője által elfogadott pontos összértékre vonatkozó végleges és pontos ajánlatot, melynek aláírásával létre jön a műtárgybiztosítási szerződés. A biztonságtechnikai szemle és az értékbecslés a szolgáltatás része, nem jelent az ügyfél számára külön költséget.

Műtárgy biztosítás minimális díja: 70 000 Ft/év (15 555 000 Ft.-ig)
egyébként 0,45 ‰ , illetve törékeny műtárgyra 0,6 ‰

 

Számolja ki biztosítását: