MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS, JÖVEDELEMPÓTLÓ BIZTOSÍTÁS

 

MIRE VALÓ A JÖVEDELEMPÓTLÓ BIZTOSÍTÁS? 

A munkanélküliség biztosítás akkor nyújt segítséget, amikor a Biztosított munkaviszonya önhibáján kívül megszűnik.  Ezzel a típusú biztosítással lehetősége van a Biztosítottnak áthidalni a munkanélküliség átmeneti időszakát, jelentősebb anyagi teher nélkül.

A Biztosított maximum 6 hónapon keresztül a kiesett rendszeres nettó kereset 70%-át megkaphatja térítésként. A biztosító által kifizetett összeg nem adóköteles, így abból semmilyen járuléklevonás nem történik.

Munkanélküliség esetén a biztosító 60 nap után nyújt szolgáltatást, ez azt jelenti, hogy aki önhibáján kívül elveszíti a munkáját, az az első két hónapban az állam által biztosított támogatásban részesül, ezt követően pedig a biztosító nyújt segítséget a szolgáltatási összeg kifizetésével.

KI KÖTHET MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁST?

A biztosítást olyan 22-65 év közötti természetes személy kötheti, aki állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik és folyamatosan legalább 1 éve ugyan annál a munkahelynél dolgozik.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A munkanélküliség biztosítás mellé választható kiegészíthető:
 – biztosítási védelem baleseti halálra és rokkantságra,
– biztosítási védelem baleseti vagy megbetegedés miatti keresőképtelenségre.  

Baleseti halálra és rokkantságra a biztosítási összeg a munkanélküliség biztosítás egy havi biztosítási összegének a 20x-a, míg a keresőképtelenség havi térítése a 30 nap önrészesedést követően a munkanélküliség biztosítás egy havi biztosítási összegének a fele.

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI? 

A biztosítási szerződés tartalmaz szolgáltatási limiteket, önrészesedéseket és várakozási időt, ezeket minden esetben figyelembe kell venni a biztosítási szerződés megkötésekor.

Munkanélküliség esetén Baleseti halál, rokkantság esetén Keresőképtelenség esetén
Várakozási idő 60 nap nincs 30 nap
Önrészesedés 60 nap nincs 30 nap
Szolgáltatási idő 6 hónap 150 nap baleset esetén 210 nap, betegség esetén 150 nap

 

A várakozási idő alatt a biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.