Biztosítási audit és Igényfelmérés:

Egy szokásos „due diligence” során átvizsgáljuk a meglévő biztosítási kötvényeket, biztosítási feltételeket, limiteket, önrészesedéseket, alkalmazott fedezetet szűkítő és kiterjesztő záradékok rendszerét.

Az audit eredményeként javaslatot teszünk a biztosított kockázatok szűkítésére, vagy bővítésére, új biztosítási szerződések, szükséges záradékok alkalmazására. Ellenőrizzük az alkalmazott limiteket, önrészesedéseket.

Mit tapasztalunk az audit és igényfelmérés során:

– Nem a megfelelő kockázatokra kidolgozott kötvények (főként felelősségbiztosítások esetén)
– Nem megfelelően karbantartott szerződések ( adatok rendszeres aktualizálásának hiánya)
– Elégtelen biztosítási összegek
– Munkavállalói védelem hiánya
– Díjcsökkentési lehetőségek

Versenyeztetés/ szerződéskötés
A lehető legjobb biztosítási feltételek és díjak elérése érdekében teljes piaci versenyeztetést végzünk. A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeljük és javaslatot teszünk a szerződéskötésre. A megbízó döntése alapján gondoskodunk a megfelelő dokumentációról, a szükséges fedezetigazolások és kötvények kiadásáról. A biztosítási dokumentumokat minden esetben ellenőrizzük, mielőtt a megbízónak továbbítjuk.   

Szerződéskezelés
Folyamatosan figyeljük a szerződések díjrendezettségét, Közreműködünk az igazolások kiadásában, egyedi szerződéses előírásoknak, vagy jogszabályoknak történő megfelelésben. Segítünk az  évfordulós szerződés aktualizálásban és versenyeztetés

Fedezetbővítés,  igényfelmérés

 Kárrendezés