Könyvelői felelősségbiztosítás

Díjszámításhoz kattintson ide!
 

 

Mire vonatkozik a fedezet?

A biztosítási fedezet könyvviteli szolgáltatók, adótanácsadók, TB ügyintézők és bárszámfejtők esetében kiterjed a hatóságok által ügyfelekre kivetett, és igazolhatóan szakmai tevékenységgel kapcsolatos hibára visszavezethető bírságok megtérítésére, tulajdonosi kártérítési igények fedezetére, és minden olyan eseményre, ahol a szakmai hiba következtében az ügyfelet kár érhette. Biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben megbízó kárigénnyel lép fel. 

Könyvelői felelősségbiztosítás

Miért van szükség könyvelői szakmai felelősségbiztosításra?

A biztosítás mindig nem várt események bekövetkeztére való felkészülést jelent. Egy valóban elkövetett szakmai hiba olyan költségekkel terhelheti meg irodájukat, mely már a biztonságos és folyamatos működést is veszélyeztetheti.

A könyvelőirodák, adótanácsadók munkája nem egyenletesen oszlik el az év során. A bevallási, mérlegkészítési időszakokban sokszor találkozhatunk túlterhelt számviteli munkatársakkal. A hosszabb munkanap és végtelen munkahét pedig a jól képzett, hozzáértő szakembereket is könnyen hibára kényszerítheti. Ezekben az esetekben nyújt fedezetet a felelősségbiztosítás.

A fentieken felül szükség lehet felelősségbiztosításra:

 • A megbízó előírása miatt.
 • A versenyképesség növelése érdekében.
 • A szakmai presztízs növelésének érdekében.

Mire érdemes figyelni?

A felelősségbiztosítási a biztosítási szerződés fennállása alatt nyújt fedezetet. Ha biztosítót vált, vagy megszünteti tevékenységét, érdemes a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, de ebben az időszakban ismertté nem vált károkra is fedezet-kiterjesztést vásárolni. A kiterjesztett fedezet csak külön igény alapján, pótdíj ellenében válik érvényessé. A kiterjesztett bejelentési időszak pótdíját legtöbb esetben a biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges kérni.

Retroaktív, visszamenő hatályú fedezet vásárlására is van lehetőség több biztosítónál is. Ennek maximális ideje 5 év lehet, melyet érdemes is kihasználni az elévülési szabályok miatt. Minden olyan könyvelőiroda esetében érdemes megfontolni a fedezet megvásárlását, aki tevékenységét már korábban megkezdte és nem rendelkezett felelősségbiztosítással, vagy a korábbi szerződése nem tartalmazott kiterjesztett kárbejelentési időszak záradékot. A retroaktív fedezet azonban a szerződés kötés előtt már tudomásra jutott károkra nem nyújt fedezetet. 

A felelősségbiztosítás alapesetben szerződött partnernek okozott károkra terjed ki, így pl. egy termelővállalat nem tudja a főállású könyvelő szakmai tevékenységét biztosítani. A könyvelői felelősségbiztosítást így csak olyan vállalkozás kötheti meg akinek a tevékenysége kiterjed a könyvviteli szolgáltatásra. 

Mulasztási bírságra vonatkozó kiegészítő fedezetre csak akkor van szükség, ha a könyvelő közvetlenül az ügyfél nevében jár el bevallások beküldésekor, hiszen ebben az esetben a mulasztási bírságot a könyvelőre is kiszabhatja a hatóság. Az ügyfelekre kirótt és a könyvelőirodára továbbhárított mulasztási bírságra az alapfedezet kiterjed.

Fontos, amennyiben a mulasztási bírság kiszabása előtt a hatóság felszólító levelet küld a hiánypótlásra póthatáridő megadásával és annak ellenére nem történik meg a hiánypótlás határidőre, a biztosító súlyos gondatlanságnak tekinti!

Amennyiben környezetvédelmi termékdíj ügyintézést is végez, azt kérjük jelezze kollégánknak!

Adóhiány, illetve adójellegű befizetés elmaradásra a biztosítás nem nyújt fedezetet!

Kárpéldák és benyújtandó kárdokumentumok

1, Ügyfelünk elmulasztotta az adózó (KIVA adózás) helyi iparűzési adóbevallásának beküldését határidőre. Mivel az adózó a bevallási késedelmesen teljesítette, ezért az IPA alapját nem jogszabályi előírásoknak megfelelően állapították meg. A választási móddal fizetett adó 605 258 Ft lett volna. A normál adóalappal pedig 6 712 999 Ft. A kárösszeg ebben az esetben 6 107 741 Ft volt. Abban az esetben, ha ügyfelünk nem követi el a mulasztást, akkor az adózó jogosult lett volna a korábban közzétett beszámolójában is szereplő adóalap-megállapítási módszer választására, így a 6.107.741 Ft kárt a egyértelműen Biztosított mulasztása okozta.

2, Ügyfelünk egy alkalmi munkavállaló bejelentését adminisztrációs hiba miatt nem hajtotta végre. A revizorok helyszíni ellenőrzést végeztek amikor a munkavállaló lekérdezése során kiderül, hogy nem volt bejelentve. A NAV 300 000 Ft-os mulasztási bírságot szabott ki. A mulasztási bírság kiszabását nem előzte meg felszólítás.

Benyújtandó dokumentumok károkozás során, a teljesség igénye nélkül: 

 • Az adózó és a Biztosított között, a káresemény időpontjában érvényes megbízási szerződés másolata.
 • A hatósági határozat teljes másolata, ha van.
 • Biztosított cégszerűen aláírt felelősségelismerő nyilatkozata, valamint annak részletes indoklása, könyvelési hibák tételes felsorolása.
 • A károsult igénybejelentése Biztosítottal szemben, illetve a teljes körű levelezésük.
 • Az adózó által teljesített bírság, késedelmi pótlék átutalásáról bankszámla kivonat, átvezetés másolata.
 • A kártérítésre jogosult neve, bankszámlaszám közlése, ahova a kártérítés utalható.
 • Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a károsult nem természetes személy vonatkozásában rendelkezik-e tulajdoni hányaddal a vállalkozásban.
 • A Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adózó nem természetes személy
 • Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem rendelkeznek ugyanezen kárra fedezetet nyújtó további biztosítással.
 • A Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kártérítési igényt előterjesztő személy a biztosított közeli hozzátartozójának minősül-e.

Amennyiben készültek, bekérhetőek még az alábbi dokumentumok is:

 • A hatóság vizsgálati jegyzőkönyvének teljes másolata.
 • A hatósághoz benyújtott fellebbezés másolata és az arra érkező válasz.
 • Az önellenőrzés teljes dokumentációja.
 • Amennyiben a Biztosított átutalta a bírságot, késedelmi pótlék összegét, az átutalás bankszámla kivonat másolata.

A fentiek túl a káresemény sajátosságainak megfelelően a biztosító kárrendezője kérhet be további dokumentumokat a jogalap és a kárösszeg megállapításához. 

 

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!

   

  Tudnivalók a könyvelők felelősségbiztosításáról

  könyvelő felelősségbiztosítás

  A könyvelők felelősségbiztosítása kifejezetten a pénzügy területén dolgozó szakemberek számára készült, és különféle esetekben számos előnyt biztosít.

  A pénzügyi szakemberek kiemelkedően fontos szerepet töltenek be az üzleti életben, hiszen nem csupán a pénzügyek nyomon követése és dokumentálása a feladatuk, hanem a jogi követelmények betartása is. A könyvelők felelőssége hatalmas, de bizonyos kockázatok mindig fennállnak; ezek kezelésére és minimalizálására szolgál a könyvelők felelősségbiztosítása, amely védelmet nyújt a váratlan helyzetekkel és a jogi következményekkel szemben – az alábbiakban ezt a biztosítástípust mutatjuk be részletesen.

  A könyvelők felelősségbiztosításáról dióhéjban

  A könyvelők felelősségbiztosítása kifejezetten a könyvelők, könyvvizsgálók és a hasonló tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szakemberek védelmét látja el a szakmai hibákból eredő jogi következményekkel szemben. Ez a biztosítástípus fedezetet nyújt olyan esetekben, amikor a könyvelővel szemben – a munkája során elkövetett mulasztások miatt – kártérítési igényt nyújtanak be.

  Miért elengedhetetlen egy könyvelőnek felelősségbiztosítással rendelkeznie?

  A könyvelők vállára súlyos felelősség nehezedik, hiszen a munkájuk során a vállalkozások pénzügyi helyzetének pontosságát és megbízhatóságát kell garantálniuk. A könyvelők felelősségbiztosítása ebben nyújt segítséget, és számos előnnyel jár mind a biztosítottak, mind pedig az ügyfeleik számára.

  Az első és legfontosabb előny, hogy amennyiben egy könyvelőt egy peres eljárás során kártérítési igénnyel fenyegetnek az általa elkövetett szakmai hibák miatt, a könyvelői felelősségbiztosítás fedezi a jogi költségeket és a kártérítés összegét is. Fontos emellett, hogy az ügyfél is nyugodtabb, ha tudja, hogy a könyvelő rendelkezik ezzel a biztosítással, ráadásul ez növelheti a versenyképességét is, hiszen azt mutatja, hogy a szakember hajlandó felelősséget vállalni a munkájáért – ám a kockázatot nem szükséges.

   

  könyvelő felelősségbiztosítás

  Kiknek érdemes könyvelői felelősségbiztosítást kötni?

  A könyvelők felelősségbiztosítása nem csak a könyvelőirodák számára nyújt előnyöket, hanem bármely olyan pénzügyi szakembernek is fontos lehet, aki könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt. Ide tartoznak például:

  • a független könyvelők,
  • a kis- és középvállalkozások saját könyvelői és
  • a pénzügyi tanácsadók is.

  A könyvelői felelősségbiztosítás kiválasztásának folyamata

  könyvelő felelősségbiztosítás

  Ha Ön is könyvelőként tevékenykedik, és felelősségbiztosítást szeretne kötni, fontos figyelembe vennie néhány alapvető szempontot. Elsőként győződjön meg róla, hogy a kiválasztott biztosítás elegendő fedezetet biztosít a tevékenységéből adódó potenciális károkra!

  Ezt követően tekintse át a kiegészítő fedezeteket, amelyek további védelmet nyújthatnak a váratlan helyzetekkel szemben, továbbá vegye figyelembe a saját igényeit is! A legfontosabb azonban az, hogy olyan biztosítót válasszon, amely megbízható, illetve többféle biztosítástípust is kínál a pénzügyi szektor számára!

  A könyvelők felelősségbiztosítása tehát elengedhetetlen eszköz a pénzügyi szakemberek számára, hogy megvédjék magukat a váratlan helyzetekkel és a jogi következményekkel szemben. Ha Ön is szeretne biztosítást kötni a könyvelői szolgáltatásaira, kérjen tanácsot és ajánlatot szakértőinktől, hogy megtalálják a legmegfelelőbb felelősségbiztosítási megoldást az Ön számára!

  Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és kérdése lenne a könyvelők felelősségbiztosításával kapcsolatban, tegye fel nekünk elérhetőségeinken!