Vállalkozások csomagbiztosítása

A biztosítási termékpalettáról a kis- és középvállalatoknak az ún. csomagbiztosítást ajánljuk: ami az épületek, a berendezések, a készletek és a pénzeszközök biztosításán túl, az általános bérlői, szolgáltatói és munkáltatói felelősségbiztosításokat, valamint a termeléskiesésből és a saját eszközök szállításából eredő károk fedezetét is magába foglalhatja.

Egy vállalat vagyontárgyainak biztosítása elengedhetetlen a cég folyamatos és biztonságos működése érdekében: egy váratlan baleset komoly kiadásokat, termeléskiesést, sőt, akár csődöt is eredményezhet. Vagyon- és kiegészítő biztosításokkal azonban felkészülhetünk a nem várt eseményekre, és egy esetleges kár következtében sem veszítjük el a cégünk vagyonát, megrendelőit és dolgozóit.
A csomagbiztosítás előnyei:

Az ügyfélnek nem kell hosszadalmas kockázatfelmérést végeznie, mert a biztosítók által felkínált csomagok közül választhat;

 • változatos kockázati lefedettség;
 • egyszerű szerződéskötés;
 • kedvező díjszabás.

Mely kockázatokra terjed ki a vagyonbiztosítás?

 • Tűz, vihar és kiegészítő kockázatok.
 • Alapkockázatok mellé köthető kiegészítő elemek: betöréses lopás, rablás, küldöttrablás, üvegtörés, vandalizmus fedezet
 • All-Risk biztosítás: bővebb fedezetet nyújt, mint a megnevezett kockázatokra szóló biztosítás, hiszen a természeti kockázatokon túl számos káresemény előfordulhat. Díja természetesen magasabb az alapfedezet díjánál, ezért itthon még kevésbé elterjedt.

All Risk – a mindenre kiterjedő biztosítási fedezet:

Minden balesetszerűen bekövetkező eseményre vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az adott egyedi szerződés kizár. (tipikus kizárások: szerződő szándékos károkozása, háborús kockázat). Előnye, hogy olyan kockázatokra is kiterjed, amelyekre senki nem számít.

Kiegészítő vagyonbiztosítási kockázatok lehetnek – a fenti vagyonbiztosítási elemeken túl:

 • Elektromos gépek, mobileszközök All-Risk biztosítása: a fedezet kiterjed a véletlen, emberi hibákból eredő károkozásra is (pl. kakaóba, kávéba, üdítőbe áztatás), valamint, mobil eszközök esetében a szállítási kockázatra is. Figyelem: ha feltört gépkocsiból lopták el az eszközt, csak akkor térít a biztosító, ha az adott berendezést a jármű zárt csomagteréből lopják el, nappal.
 • Géptörés biztosítás: alapvetően ipari, mezőgazdasági gépek, termelőberendezések, mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű felépítmények belső erő hatására történő törése, meghibásodása esetén térít.
  A biztosítási védelem kiterjed:
  – a kezelői hiba; rosszindulatú rongálás; külső, mechanikus hatás; légköri elektromosság hatására keletkező károkra; öntési, vagy anyaghibára; hibás tervezésre; műhely- vagy telepítés közben elkövetett hibára; rossz kivitelezésre; szaktudás hiányára; kezelési hibára; kazánokban vízhiányra; fizikai robbanásra; centrifugális erő hatására történő szétszakadásra; rövidzárlatra; szélviharra.
  – Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépő károk (pl.: ütközés, zuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás CASCO-hoz hasonló fedezetet nyújt.
 • Szállítmánybiztosítás: A cég saját tulajdonú járműveivel szállított készletekre, eszközökre és kész termékekre nyújt fedezetet, szállítási és rakodási kockázatra, magyarországi területi hatállyal.
 • Üzemszünet biztosítás: Egy esetleges biztosítási káresemény kapcsán az üzem leállásából adódó károkat fedezi. Termelővállalatok esetén a fix költségeket, valamint az esetlegesen elmaradt hasznot szokás fedezetbe vonni.
 • Általános felelősségbiztosítás: Az általános felelősségbiztosítás olyan esetekre nyújt fedezetet, amikor a biztosított jogi személy, vele szerződésben nem álló jogi, vagy természetes személynek okoz dologi vagy személyi sérüléses kárt. Tipikus általános felelősségbiztosítási esemény például, ha az üzletünk előtt egy járókelő nekünk felróható okból elcsúszik.
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás: Magyarországon nem kötelező biztosítási forma, de igen elterjedt és egyre több cég köti meg. A munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a dolgozók munkahelyen, munkavégzés közben elszenvedett baleseteiből származó károkra, amely lehet pl. orvosi kezelési, kórházi ápolási költség (FONTOS! A TB a munkahelyi balesetből eredő ellátás költségeit a munkaadóra hárítja, ezért minden ügyfelünknek javasoljuk a munkáltatói felelősségbiztosítás megkötését) ill. a balesetet szenvedett dolgozó tartós munkaképtelensége, rokkantsága esetén járulékfizetést szolgáltat. A munkáltatói felelősségi körbe tartozó eseményeket jellemzően a munka törvénykönyve szabályozza. A biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek bizonyos események: általában nem fedezi a biztosító pl. a munkába menet, vagy az onnan hazafele úton bekövetkezett balesetek kapcsán felmerült kártérítési igényeket.
 • Bérlői felelősségbiztosítás: A hivatalosan kibérelt ingatlanokban a bérbeadónak okozott károkat téríti meg. A legtöbb bérbeadó (pl. áruházláncok, irodaházak) előírja bérlői számára a bérlői felelősségbiztosítást.
 • Termék/szolgáltatás felelősségbiztosítás: Egy megrendelés hiányos teljesítése, vagy egy addig ismeretlen terméktulajdonság felszínre kerülése – az áru cseréjének, a szolgáltatás javításának költségén felül -, komoly károkat okozhat a vevőnek/megrendelőnek, így megtartása, bizalmának visszaszerzése érdekében a probléma leghatékonyabb orvoslására van szükség. Ilyen esetekben jöhet jól a termék/szolgáltatás felelősségbiztosítás, aminek a fedezete akár termékvisszahívásra is kiterjeszthető.
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás: A környezetszennyezési felelősség egyre növekvő és egyre drágább kockázatot jelent Európa-szerte a vállalkozások számára: a növekvő társadalmi figyelem, környezettudatosság, az egyre szigorodó jogszabályok egyre nehezebb helyzetet teremtenek. A környezetszennyezési felelősségbiztosítás fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt az őt terhelő kártérítési kötelezettségekre. A biztosító – a szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az ügyfelet képviselő ügyvéd munkadíját és kiadásait, és a kár mértékének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét is.
 • Munkavállalók csoportos baleset-, betegségbiztosítása: A munkahelyen, ill. amennyiben a szerződés erre kiterjed, a munkahelyen kívül balesetet szenvedő dolgozók részére szolgáltat, választott szolgáltatások és térítési összegek erejéig.
 • A csoportos balesetbiztosítás szabadon variálható termék: köthető munkaidőre, vagy 24 órás fedezetként, és gyakorlatilag elemenként állítható össze. Többek között választhatunk műtét esetére szolgáló fedezetet, vagy kórházi napi térítést, táppénz kiegészítést is.
  Előnyei:
  növeli a dolgozók lojalitását;
  minden személyi sérüléses balesetben térít (nem csak a munkáltatónak felróható okból bekövetkezőknél); a díj költségként elszámolható, semmilyen SZJA és járulékfizetési kötelezettséggel nem jár; különösen fontos gondoskodás az alacsony alapbérrel bejelentett dolgozók számára!

 

Jó tudni, hogy…
 • az ingatlanok biztosítása új értéken történik, hiszen kár esetén a pótlás csak új építéssel oldható meg. Fontos, hogy az ingatlan értékében ne szerepeljen a telek árát, mert ennek megsemmisülése nem lehetséges;
 • a műszaki, irodai és egyéb gépek, berendezések biztosítása rendszerint újra beszerzési áron történik;
 • a készletbiztosítás (anyagok, félkész és késztermékek) telephelyenként részletezve, csúcsértéken történik, azaz a lehető legmagasabb kárértéken biztosítják.
 • Készpénz, értékpapír, értékcikk biztosítása: csak abban az esetben térít a biztosító, ha a tárolás, vagy a készpénz szállítása az előírásoknak megfelelően történik

  Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne!Kérjük az alábbi adatlapok közül  igényének megfelelően töltse ki a megfelelőt, és küldje vissza részünkre a hrisk@hungarorisk.hu e-mail címre:

  Vagyonajánlatkérő adatlap


Nem tudja , hogy pontosan mire lenne szüksége? Töltse ki az alábbi kapcsolatfelvételi adatlapot, és kollégáink segítenek!