ORVOSOK BIZTOSÍTÁSA

Szakmai felelősségbiztosítás orvosok, egészségügyi dolgozók részére.
Mára Magyarországon is szinte hétköznapivá váltak a több tízmilliós vagy még magasabb kártérítésért indított orvosi műhibaperek, melyek bizony az orvos pervesztésével is véget érhetnek.

Manapság a betegek jóval öntudatosabbak, jobban ismerik személyiségi jogaikat, mint 5-10 évvel ezelőtt, és egyre több ügyvédi iroda specializálódott műhibaperekre, így a károsultak könnyebben érvényesítik igényeiket. Egy nagyobb pervesztés akár az orvos vagy az egészségügyi intézmény pénzügyi helyzetét  is romba dötheti.

Ennek kivédésére alkották meg a biztosítók a szakmai felelősségbiztosítást.

Mire érdemes figyelni?

A biztosítók feltételei jelentősen eltérhetnek egymástól, és emiatt esetenként szükség lehet kiegészítő záradékokra és/vagy kiegészítő felelősségbiztosításokra.

Groupama Garancia Biztosító orvosi felelősségbiztosítása például nem terjed ki a külföldi állampolgároknak okozott károkra.

Fontos, hogy az összes biztosító kizárja a hozzátartozóknak, üzlettársaknak, alkalmazottaknak okozott károkat. Amennyiben az orvos idegen intézményben is gyógyító tevékenységet végez, bizonyos biztosítóknál az erre vonatkozó térítésmentes záradékot is igényelni kell.

Praxis megszüntetése esetén

Akik orvosi tevékenységük megszüntetésén vagy szüneteltetésén gondolkoznak, azoknak ajánljuk az ún. kiterjesztett fedezetet, mely a biztosítás hatálya alatt okozott, a szerződés megszűnését követően ismertté vált és bejelentett kárigényekre nyújt fedezetet, a törvényes elévülési időn belül, amely a károkozást követően maximum öt év lehet. A kiterjesztett bejelentési időszak segíthet a biztosítóváltáskor keletkező esetlegesen fedezetlen időszak megszüntetéséről is.

 Javasolt felelősségbiztosítási körök

Javasolt a szakmai felelősségbiztosítás mellett kiegészítő felelősségi körökre vonatkozó fedezetek kötése is:

  • általános felelősségbiztosítás (arra az esetre pl., ha egy ügyfél elcsúszik a nedves padlón)
  • munkáltatói felelősség (alkalmazottak munkahelyi balesetéből eredő kártérítési igényére, OEP regresszre)
  • bérlői felelősség (bérlőnek felróható ingatlanban okozott kárra, pl. tűz okozása)

Amennyiben az orvos vagy a szolgálató intézmény rendelkezik vagyonbiztosítással, javasoljuk annak ellenőrzését is, hiszen bizonyos felelősségi körök a vagyonbiztosítási szerződéssel együttesen is biztosíthatóak!

Néhány díjkalkulációs példa az egészségügyi szolgáltati szakmai felelősségbiztosításra:

A díjfizetés módja : éves, utalásos

 

Végzett szakág Kártérítési limit káronként Kártérítési limit évenként Önrész Éves díj
Házorvos 1 fő
asszisztenssel
2 000 000.-Ft 10 000 000.-Ft 10%, de min. 50 000.-Ft 12 740.-Ft
5 000 000.-Ft 15 000 000.-Ft 10%, de min. 50 000.-Ft 21 385.-Ft
Fogorvos 1 fő
fogtechnikussal
2 000 000.-Ft 10 000 000.-Ft 10%, de min. 50 000.-Ft 25 480.-Ft
5 000 000.-Ft 15 000 000.-Ft 10%, de min. 50 000.-Ft 42 770.-Ft

Biztosításának díját Ön is kiszámolhatja IDE KATTINTVA!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *