A fogorvosi szakma különös precizitást igényel, így nagyobb a lehetõsége a mulasztásnak, mûhibának, véletlen károkozásnak. A szakmai felelõsségbiztosítás  a fogorvosi tevékenység során a páciensnek vagyonában, testi épségében vagy egészségében szakmai hiba kapcsán okozott károkra nyújt fedezetet.

 

Mire kell figyelni?

A biztosítók feltételei jelentõs eltéréseket mutatnak, melyek kiegészítõ záradékok, kiegészítõ felelõsségbiztosítások alkalmazását tehetik szükségessé. Groupama Garancia Biztosító orvos szakmai felelõsségbiztosítása például nem terjed ki a külföldi állampolgároknak okozott károkra. Az Uniqa Biztosító által kínált felelõsségbiztosítás kizárja a biztosított tevékenységhez használt eszközök által okozott károkat- az Allianz és a Generali terméke azonban fedezetet nyújt erre is.

A biztosítás területi hatálya alap esetben Magyarország, azonban fontos, hogy a Generali Biztosító feltétele szerint a kárnak is Magyarországon kell bekövetkeznie ahhoz, a biztosítás fedezetet nyújtson. Az Uniqa Biztosító a biztosítással fedezett  kár bekövetkezésére vonatkozó területi hatálynak Magyarországon kívûl az Eu tagállamait, illetve az Európai Gazdasági Térséget jelöli meg.
Fontos, hogy az összes biztosító kizárja a hozzátartozóknak, üzlettársaknak, alkalmazottaknak okozott károkat. Amennyiben idegen intézményben is végzi a tevékenységét, vagy egynapos sebészeti ellátásokat is végez, bizonyos biztosítóknál az erre vonatkozó térítésmentes záradékokat is igényelnie kell.

Amennyiben már rendelkezik jelenleg szakmai felelõsségbiztosítással, azonban ajánlatunk kedvezõbbnek bizonyul, úgynevezett retroaktív (visszamenõleges) fedezet megvásárlásával a biztosítási védelem folyamatos lehet. Ez azért fontos, mert a biztosítók csak a biztosítási szerzõdés hatálya alatt bekövetkezett és bejelentett károk tekintetében vállalnak kockázatot. A retroaktív fedezetet természetesen azok is igényelhetik,akiknek a praxisuk már üzemel, azonban nem rendelkeztek idáig felelõsségbiztosítással. 

Asszisztensek, szakdolgozók

Sok esetben a fogorvosok, rendelõk nem foglalkoznak az asszisztensek, szakdolgozók biztosításával, azonban ma már annyi folyamatban segédkeznek, hogy érdemes rájuk is kiterjeszteni a biztosítást-melynek díja így csak kis mértékben emelkedik, illetve van olyan biztosító, aki kedvezményt is ad több biztosított esetén- így a többi biztosított biztosításának díja is kedvezõbb lesz. A szerzõdõ ebben az esetben mindig a munkáltató legyen.

Ki legyen a biztosítás szerzõdõje, ki a biztosított?

A legegyszerûbben: A biztosított az legyen, aki a számlát adja a páciensnek az elvégzett szolgáltatásról. Így amennyiben a fogorvos széket bérel egy rendelõben, és saját vállalkozása szerzõdött le a rendelõt üzemeltetõ céggel ( és a szolgáltatás nyújtása az üzemeltetõ céggel mûködik)- akkor a biztosított a rendelõt üzemeltetõ cég lesz, a szerzõdõ a széket bérlõ fogorvos lesz- azonban orvosként a szerzõdõt kell feltüntetni.
Természetesen a legegyszerûbb eset, ha alkalmazottként praktizál a fogorvos- ebben az esetben a szerzõdõ és a biztosított is a munkáltató- a fogorvost pedig fel kell tüntenti az ajánlaton. Sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy a munkáltató nem hajlandó biztosítást kötni az alkalmazottra- azonban az ANTSZ elõírja  a biztosítás meglétét. Ebben az esetben a munkavállaló köthet biztosítást- a biztosított a munkáltató lesz, a szerzõdõ a munkavállaló, azonban fontos, hogy így a munkáltató nem rendelkezik biztosítási fedezettel az orvos által okozott károkra.
Amennyiben a munkavállaló fogorovos több rendelõben is végzi a tevékenységét, akkor az összes rendelõre vonatkozólag kell rendelkeznie biztosítással.

Praxis megszüntetése esetén

Akik orvosi tevékenységük megszüntetése vagy szüneteltetésén gondolkoznak, azoknak ajánljuk a kiterjesztett fedezetet, mely a biztosítás hatálya alatt okozott, a szerzõdés megszûnését követõen ismertté vált és bejelentett kárigényekre nyújt fedezetet a törvényes elévülési idõn belül, amely a károkozást követõen maximum öt év lehet. A kiterjesztett bejelentési idõszak segíthet a biztosítóváltáskor keletkezõ fedezetlen idõszak megszüntetésérõl is. 

Javasolt kiegészítõ felelõsségbiztosítási körök

Javasolt a szakmai felelõsségbiztosítás mellett kiegészítõ felelõsségi körökre vonatkozó fedezetek megkötése is alábbiak szerint:
– általános felelõsségbiztosítás (arra az esetre pl., ha egy ügyfél elcsúszik a nedves padlón)
– munkáltatói felelõsség (alkalmazottak munkahelyi balesetébõl eredõ kártérítési igényére, OEP regresszre)
– bérlõi felelõsség (bérlõnek felróható ingatlanban okozott kárra, pl. tûz okozása)

Amennyiben rendelkeznek vagyonbiztosítással, javasoljuk annak ellenõrzését is, hiszen bizonyos felelõsségi körök a vagyonbiztosítási szerzõdéssel közösen is biztosíthatóak ! 

Egyéb kérdés esetén keresse kollégáinkat!

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!