Vezető tisztségviselők, cégvezetők felelősségbiztosítása

 

A vezető tisztségviselők személyes vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek kárt okoz az általuk vezetett társulás. Ilyen esetekre nyújt fedezetet a vezetői felelősségbiztosítás.

Szinte minden vállalkozásra igaz, hogy folyamatosan növekednek az adminisztratív terhek, a bejelentési és riportállási kötelezettségek és folyamatosan szigorodik az iparági szabályozói környezet. Az igazgatók és vezető tisztségviselők minden eddiginél nagyobb nyomásnak és megfelelési kötelezettségnek vannak kitéve. Ebben a környezetben pedig folyamatosan növekszik a vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás jelentősége.

2014. március óta érvényes 15. Ptk alapján a vezető tisztségviselők hibája esetén,  nem csak a vállalkozás vagyona, hanem személyes vagyonuk is veszélybe kerülhet, ha szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként kárt okoznak. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása – vagyis a Directors and Officers D&O felelősségbiztosítás – az ilyen esetekre nyújt biztosítási fedezetet – a jogi védekezés költségeitől kezdve egészen a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegéig.

Miért kell személyesen felelniük a vállalat vezetőinek Ptk. szerint?

 • A vezetők személyes vagyonukkal felelnek az ügyvezetési tevékenységükkel a társaságnak okozott károkért;
 • Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők, kielégítetlen követelésük erejéig, kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselővel szemben, amennyiben a vezető, a társaság fizetésképtelenségét felismerve, a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;
 • Ha a társaság vezető tisztségviselője e tisztségében egy harmadik személynek kárt okoz, a vezető a jogi személlyel (vagyis a társasággal) egyetemlegesen felel – azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül a kártérítési igényét érvényesíteni.

Kik perelhetik a vezető tisztségviselőket?

 • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik ( pl. megszegik a társasági alapító okirat egyes rendelkezéseit);
 • a befektetők, akik szerint a vezetők megtévesztették őket;
 • a felszámolók és a hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a társaság fizetésképtelenné válásakor és felszámolásakor a cégvezetés a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;
 • harmadik személy, ha szerinte az okozott kárért a vezetőt személyes felelősség terheli.

Mekkora limitre szoktak ügyvezetői felelősségbiztosítást kötni ?

Nehéz általános limitet meghatározni, hiszen a cég árbevételétől, nagyságától, tulajdonosi összetételtől és a vezetői döntések nagyságától is függ, hogy mekkora térítésre érdemes szerződés kötni. Általánosságban elmondható, hogy egy kisvállalkozás esetén is az 50 000 000 Ft. a minimálisan javasolt összeg, de az is igaz, hogy már 10 000 000 Ft-os limittel is elérhetőek a piacon biztosítások. Közép és nagyvállalatok esetében milliárdos limitek is megszokottak, és nagyjából 5 milliárd forint az a vezetői felelősségbiztosítási limit, melyre még viszonylag problémamentesen lehet a magyarországi piacon biztosítót találni.

A személyes vagyon védelme

A vezető tisztségviselők vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek a társaságuk kárt okoz – személyes felelősségük megállapításához pedig elég, ha az adott helyzetben/ügyben nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal jártak el.

A hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezése

Ha egy elégedetlen személy (ügyfél, beszállító, vevő, alkalmazott, stb.) panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé, a panasz eredménye akár a vezetőkkel szemben lefolytatott hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben jelentős pénzügyi kockázatot jelent. Európában a legnagyobb vezetőket biztosító társaság többet fordít a vezetőkkel szembeni hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre, mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet nyújt.

Vezetőkre kiszabott pénzbírságok fedezése

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek, a társaságra kiszabott bírság mellett, közvetlenül a cég adott területért felelős vezetőjére is pénzbírságot szabnak ki.

A legjobb jogi védelem biztosítása és kifizetése

A vezető tisztségviselők akár börtönbe is kerülhetnek tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes hanyagságuk következményeként! Ilyen esetben a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de nagyon drága. A D&O biztosítás fedezi a jogi védekezés költségeit a bűnösség kimondásának pillanatáig. A biztosítás jogi védelemre specializálódott szakértőket biztosít.

A jó hírnév helyreállítása

A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy rengeteg időbe és pénzbe kerülhetnek, az abban résztvevők jó hírnevére is árnyékot vethetnek. Amennyiben a jó hírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, a biztosítás fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket.

Új leányvállalat

A biztosítási időszak alatt a szerződés hatálya automatikusan kiterjed a fedezet minden olyan társaságra, amely a biztosítási időszak alatt a társaság leányvállalalata lesz.-adatközlési kötelezettség!( díjemelkedést eredményezhet)- nem nyújt fedezetet, amennyiben a cég értékpapírjait USA vagy annak fennhatósága alá tartozó terület bármely értéktőzsdéjén jegyzik.

Kiterjesztett kárbejelentési időszak

A szerződés felmondása esetén a biztosító 12 hónapos kiterjesztett kárbejelentési időszakot ad, kivétel ha ugyanilyen fedezetet köt máshol.

Távozó vezetőtisztségviselők kiterjesztett kárbejelentési időszaka:

A fedezet továbbra is kiterjed a biztosítás fennléte alatt a biztosítottak közt szereplő távozó vezető tisztségviselőre, amennyiben a munkaviszonya felmondással, vagy nyugdíjba vonulással szűnik meg a biztosítás lejárata előtt. Természetesen ennek feltétele, hogy a biztosítás díjrendezett legyen.

A VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEKET ITT TALÁLJA

Kárenyhítési tanácsadó fedezete

Amennyiben a biztosított vezető tisztségviselő észleli a kárhoz vezető körülményt- és úgy ítéli meg, hogy sürgős intézkedésre van szükség a kár elhárításának vagy csökkentésének céljából- jogosult kárenyhítési tanácsadót megbízni- a biztosító előzetes írásbeli jóváhagyása után.

Sürgős jogi védekezés költsége

Amennyiben a jogi védelem költségeinek megfizetése előtt a biztosító jóváhagyása ésszerű időn belül nem volt beszerezhető, a biztosító visszamenőleges hatállyal jóváhagyja annak költségeit.

Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete

A biztosító megtéríti a biztosított részére a kiadatási és más kapcsolódó eljárásokban felmerült valamennyi eljárási és jogi költséget.

Egészségvédelem és munkabiztonság megsértéséhez kapcsolódó fedezet

A biztosító megtéríti a biztosított részére azokat a büntető eljárásban felmerült jogi védekezés költségeit, amelyek az egészséget veszélyeztető és nem biztonságos munkavégzés miatt a munkavállaló, a munkavégzés hatókörében tartózkodó, vagy a szolgáltatást igénybe vevő elhalálozásához vezető ügyből származó kárigénnyel vannak összefüggésben.

Automatikus értékpapír kibocsájtási fedezet

Amennyiben a biztosítási időszak alatt az értéktőzsdén már jegyzett társaság további nyilvános részvény kibocsájtást hajt végre, illetve ha a részvényeit már értéktőzsdére bevezeti, akkor e tranzakciók nem változtatnak a szerződés kockázati körülményein, kivéve ha nem az USA valamelyik értéktőzsdéjén történik a tranzakció, illetve  ha ezzel a kihelyezett értékpapírok teljes értéke nem haladja meg a biztosító által megadott küszöbértéket.

Lelki tanácsadásra vonatkozó fedezet

A biztosító a fedezetre vonatkozó biztosítási összeg erejéig téríti a biztosított részére a a pszichiáter, pszichológus vagy lelki tanácsadó indokoltan felmerült díját- a biztosító előzetes jóváhagyása után.

Vezetői kivásárlás fedezete

A biztosító megtéríti azon leányvállalat vezető tisztségviselői által okozott károkat, amely a szerzendő társaság tulajdonából azért került ki, mert azt a társaság vezetése kivásárolja. A fedezet a kivásárlást követő 45 napon belül elkövetett kötelezettségszegésekre terjed ki.

 

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!

  Vezetői felelősségbiztosítás: védelem a kockázattal szemben

  A vezetői felelősségbiztosítás segítséget nyújt a kockázatok kezeléséhez, és biztosítja a jogi következményekkel szembeni védelmet.

  Az üzleti élet kihívásokkal és potenciális veszélyekkel teli, ezek pedig minden vállalkozás számára fenyegetést jelenthetnek. Fontos, hogy a döntéshozók felismerjék és kezeljék ezeket a kockázatokat a vállalkozásuk irányítása során – a vezetői felelősségbiztosítás egy olyan eszköz, amely segítséget nyújt ehhez.

  Mi a vezetői felelősségbiztosítás?

  A vezetői felelősségbiztosítás olyan speciális biztosítástípus, amely védelmet nyújt a vállalatok vezetőinek a velük szemben indított kártérítési igények ellen. Ez a biztosítás a személyes vagyoni kockázatot csökkenti.

  Miért fontos a vezetői felelősségbiztosítás?

  A vállalkozások vezetőinek felelőssége és az őket érintő kockázatok egyre nőnek; a vezetői felelősségbiztosítás számos előnnyel jár a számukra:

  1. Védelem jogi következmények ellen:

  A vezetői felelősségbiztosításnak köszönhetően a cégvezetőknek nem kell a saját vagyonukból fedezniük a jogi költségeket.

  2. Befektetői bizalom:

  A vezetői felelősségbiztosítás megléte növeli a potenciális befektetők bizalmát a vállalat iránt.

  3. Döntések megkönnyítése:

  A vezetői felelősségbiztosításnak köszönhetően a cégvezetők anyagi védettsége csökkenti a döntéshozatal kockázatát.

  vezetői felelősségbiztosítás

  Kiknek ajánlott a vezetői felelősségbiztosítás?

  A vezetői felelősségbiztosítás nem csak a nagyvállalatok, hanem bármilyen kisvállalkozás vezetői számára is fontos. Különösen ajánlott olyan szektorokban, ahol magasabb a jogi kockázat, például a pénzügyi vagy jogi szolgáltatások, az egészségügy, illetve a technológia területén.

  vezetői felelősségbiztosítás

  Hogyan válasszuk ki a megfelelő vezetői felelősségbiztosítást?

  A megfelelő vezetői felelősségbiztosítás kiválasztása kulcsfontosságú a vállalkozások számára. A következő szempontokat érdemes figyelembe venni a választás során:

  1. Fedezeti összeg:

  Érdemes alaposan átgondolni, hogy mekkora fedezeti összegre lehet szükség, figyelembe véve a vállalkozás méretét, ágazatát és potenciális kockázatait.

  2. Kiegészítő fedezetek:

  Fontos, hogy milyen kiegészítő fedezeteket kínál a biztosító, például a jogi védelem, a kiberbiztonsági védelem vagy a veszteségek területén.

  3. Egyedi igények figyelembevétele:

  Nagy általánosságban elmondható, hogy minden vállalkozás más, ezért elengedhetetlen olyan vezetői felelősségbiztosítást választani, amely megfelel a cég és a cégvezető egyedi igényeinek és kockázatainak.

  4. Biztosító megbízhatósága:

  Olyan biztosítót érdemes választani, amely megbízható, tapasztalattal rendelkezik a vezetői felelősségbiztosítások terén, és a megítélése is pozitív a piacon.

  5. Ajánlatok összehasonlítása:

  Fontos megvizsgálni a különböző biztosítótársaságok ajánlatait, mivel azok között akár jelentős eltérések is lehetnek, emellett érdemes lehet szakértők segítségét is kérni a lehető legjobb vezetői felelősségbiztosítás megtalálásához.

  Összegzés

  A vezetői felelősségbiztosítás tehát egy kiemelkedően fontos eszköz a vállalkozások számára a mai üzleti környezetben, hiszen védelmet nyújt a vezetőknek a jogi következményekkel szemben, növeli a befektetői bizalmat, és segít a vállalkozásnak a növekedésre és az innovációra fókuszálni, elkerülve a túlzott kockázat vállalását.

  Amennyiben cégvezetőként tevékenykedik, és a lehető legnagyobb biztonságra törekszik, kössön cégvezetői felelősségbiztosítást Ha kérdése lenne, illetve, ha segítséget kérne a megfelelő biztosítás kiválasztásához, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén!

  vezetői felelősségbiztosítás

   

  A cégvezetők felelősségbiztosításáról bővebben

  A cégvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása fontos tényező az üzleti világban, mivel védelmet nyújt a jogi felelősséggel kapcsolatos kockázatokkal szemben.

  A cégvezetőknek fontos figyelembe venniük a felelősségbiztosítás lehetőségét annak érdekében, hogy megvédjék saját vagyonukat és jó hírnevüket az esetleges jogi viták során. Az alábbi cikk áttekintést nyújt arról, mi is pontosan a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, miért fontos, és milyen előnyökkel rendelkezik.

  A cégvezetők felelősségbiztosításának lényege

  A cégvezetők felelősségbiztosítása védelmet nyújt a vállalatvezetőknek a vállalatuk velük szemben támasztott kártérítési igényeivel szemben. Ezek a kártérítési igények következményei lehetnek a döntéseiknek vagy cselekedeteiknek, például szabálytalanságoknak, mulasztásoknak vagy hibás döntéseknek.

  A cégvezetők felelősségbiztosítása lehetővé teszi, hogy a vezető tisztségviselők pénzügyi védelmet élvezzenek, és hogy a vállalat javára dolgozhassanak anélkül, hogy aggódniuk kellene a személyes vagyonukra vagy a jó hírnevükre leselkedő veszélyek miatt.

  [/trx_column_item][/trx_columns]

  Milyen kockázatokra érdemes egy cégvezetőnek felelősségbiztosítást kötni?

  Az üzleti élet tele van kockázatokkal, amelyekre egy cégvezetőnek tekintettel kell lennie, mivel jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak a vállalatnak, valamint személyesen a cégvezetőknek is; ezek a következők lehetnek:

  • jogviták és kártérítési igények,
  • szabályozási és jogszabályi követelmények,
  • helytelen döntések vagy mulasztások,
  • munkavállalói kérdések és peres eljárások,
  • személyes vagyoni felelősség.

  cégvezetők felelősségbiztosítás

  cégvezetők felelősségbiztosítás

  Miért fontos a cégvezetők felelősségbiztosítása?

  1. Védelem a jogi költségek ellen

  A jogi eljárások hosszúak és költségesek lehetnek, a cégvezetők felelősségbiztosítása azonban segítséget nyújt az ilyen költségek fedezésében, így megvédheti a vállalatvezetőket az anyagi terhekkel szemben.

  2. A személyes vagyon védelme

  A cégvezetőknek a vállalat irányításával járó kockázatok miatt a személyes vagyonuk is veszélyben lehet. A cégvezetők felelősségbiztosítása segít megvédeni a személyes vagyonukat és a családtagok vagyonát a kártérítési igényekkel szemben.

  3. Alkalmazkodás a követelményekhez

  A vállalatokat egyre több jogszabály köti, ami növeli a vezetők személyes felelősségét is. A cégvezetők felelősségbiztosítása lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjanak ezekhez a követelményekhez anélkül, hogy aggódniuk kellene az esetleges jogi következmények miatt.

  Hogyan működik a cégvezetők felelősségbiztosítása?

  A cégvezetők felelősségbiztosítását a vállalat költségére kötik meg, de a vezetők számára biztosított védelem. Ugyanakkor a vállalatnak is érdeke a biztosítás megléte, hiszen a vezetői hiba miatt bekövetkező károkat a biztosító meg fogja téríteni. A biztosítási szerződés meghatározza a fedezeteket, a kivételeket és a feltételeket, amelyek alapján a biztosító fizet.

  Összegzés

  A cégvezetők felelősségbiztosítása kulcsfontosságú eleme az üzleti és a személyes védelemnek. Ez a biztosítás segít megvédeni a vállalatvezetőket a jogi eljárásokkal és a kártérítési igényekkel szemben, és lehetővé teszi számukra, hogy biztonságban érezzék magukat a vállalat irányítása során.

  Érdemes fontolóra venni ezt a biztosítási lehetőséget annak érdekében, hogy megvédjék saját és családi vagyonukat és jó hírnevüket a vállalatvezetés során felmerülő kockázatokkal szemben. Fontos azonban alaposan megvizsgálni a biztosítótársaságok ajánlatait, hiszen jelentős eltérések lehetnek közöttük, és a helyes döntés érdekében a szakértők segítségét is érdemes igénybe venni.

  Ha Ön is cégvezetőként tevékenykedik, és szeretné a lehető legnagyobb biztonságban érezni magát, ne feledkezzen meg a cégvezetők felelősségbiztosításáról! Amennyiben kérdése lenne, illetve, ha segítségre lenne szüksége a megfelelő biztosítás kiválasztásához, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

  cégvezetők felelősségbiztosítás