Vezető tisztségviselők, cégvezetők felelősségbiztosítása

 

A vezető tisztségviselők személyes vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek kárt okoz az általuk vezetett társulás. Ilyen esetekre nyújt fedezetet a vezetői felelősségbiztosítás.

2014. március 15-én életbe lépett Ptk. jóval szigorúbb szabályokat alkalmaz a vezető tisztségviselőkkel szemben, mint korábban a Gt.: nem csak a cég vagyona, hanem személyes vagyonuk, házuk, megtakarításuk is veszélybe kerülhet, ha szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként valakinek kárt okoznak.
A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása – vagyis a Directors and Officers azaz a D&O felelősségbiztosítás – az ilyen esetekre nyújt biztosítási fedezetet – a jogi védekezés költségeitől kezdve egészen a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegéig.

Miért kell személyesen felelniük a vállalat vezetőinek Ptk. szerint?

  • A vezetők személyes vagyonukkal felelnek az ügyvezetési tevékenységükkel a társaságnak okozott károkért;
  • Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők, kielégítetlen követelésük erejéig, kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselővel szemben, amennyiben a vezető, a társaság fizetésképtelenségét felismerve, a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;
  • Ha a társaság vezető tisztségviselője e tisztségében egy harmadik személynek kárt okoz, a vezető a jogi személlyel (vagyis a társasággal) egyetemlegesen felel – azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül a kártérítési igényét érvényesíteni.

Kik perelhetik a vezető tisztségviselőket?

  • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik ( pl. megszegik a társasági alapító okirat egyes rendelkezéseit);
  • a befektetők, akik szerint a vezetők megtévesztették őket;
  • a felszámolók és a hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a társaság fizetésképtelenné válásakor és felszámolásakor a cégvezetés a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;
  • harmadik személy, ha szerinte az okozott kárért a vezetőt személyes felelősség terheli.

Mekkora limitre szoktak ügyvezetői felelősségbiztosítást kötni ?

Nehéz általános limitet meghatározni, hiszen a cég árbevételétől, nagyságától, tulajdonosi összetételtől és a vezetői döntések nagyságától is függ, hogy mekkora térítésre érdemes szerződés kötni. Általánosságban elmondható, hogy egy kisvállalkozás esetén is az 50 000 000 Ft. a minimálisan javasolt összeg, de az is igaz, hogy már 10 000 000 Ft-os limittel is elérhetőek a piacon biztosítások. Közép és nagyvállalatok esetében milliárdos limitek is megszokottak, és nagyjából 5 milliárd forint az a vezetői felelősségbiztosítási limit, melyre még viszonylag problémamentesen lehet a magyarországi piacon biztosítót találni.

A személyes vagyon védelme

A vezető tisztségviselők vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek a társaságuk kárt okoz – személyes felelősségük megállapításához pedig elég, ha az adott helyzetben/ügyben nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal jártak el.

A hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezése

Ha egy elégedetlen személy (ügyfél, beszállító, vevő, alkalmazott, stb.) panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé, a panasz eredménye akár a vezetőkkel szemben lefolytatott hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben jelentős pénzügyi kockázatot jelent. Európában a legnagyobb vezetőket biztosító társaság többet fordít a vezetőkkel szembeni hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre, mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet nyújt.

Vezetőkre kiszabott pénzbírságok fedezése

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek, a társaságra kiszabott bírság mellett, közvetlenül a cég adott területért felelős vezetőjére is pénzbírságot szabnak ki.

A legjobb jogi védelem biztosítása és kifizetése

A vezető tisztségviselők akár börtönbe is kerülhetnek tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes hanyagságuk következményeként! Ilyen esetben a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de nagyon drága. A D&O biztosítás fedezi a jogi védekezés költségeit a bűnösség kimondásának pillanatáig. A biztosítás jogi védelemre specializálódott szakértőket biztosít.

A jó hírnév helyreállítása

A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy rengeteg időbe és pénzbe kerülhetnek, az abban résztvevők jó hírnevére is árnyékot vethetnek. Amennyiben a jó hírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, a biztosítás fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket.

Új leányvállalat

A biztosítási időszak alatt a szerződés hatálya automatikusan kiterjed a fedezet minden olyan társaságra, amely a biztosítási időszak alatt a társaság leányvállalalata lesz.-adatközlési kötelezettség!( díjemelkedést eredményezhet)- nem nyújt fedezetet, amennyiben a cég értékpapírjait USA vagy annak fennhatósága alá tartozó terület bármely értéktőzsdéjén jegyzik.

Kiterjesztett kárbejelentési időszak

A szerződés felmondása esetén a biztosító 12 hónapos kiterjesztett kárbejelentési időszakot ad, kivétel ha ugyanilyen fedezetet köt máshol.

Távozó vezetőtisztségviselők kiterjesztett kárbejelentési időszaka:

A fedezet továbbra is kiterjed a biztosítás fennléte alatt a biztosítottak közt szereplő távozó vezető tisztségviselőre, amennyiben a munkaviszonya felmondással, vagy nyugdíjba vonulással szűnik meg a biztosítás lejárata előtt. Természetesen ennek feltétele, hogy a biztosítás díjrendezett legyen.

A VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEKET ITT TALÁLJA

Kárenyhítési tanácsadó fedezete

Amennyiben a biztosított vezető tisztségviselő észleli a kárhoz vezető körülményt- és úgy ítéli meg, hogy sürgős intézkedésre van szükség a kár elhárításának vagy csökkentésének céljából- jogosult kárenyhítési tanácsadót megbízni- a biztosító előzetes írásbeli jóváhagyása után.

Sürgős jogi védekezés költsége

Amennyiben a jogi védelem költségeinek megfizetése előtt a biztosító jóváhagyása ésszerű időn belül nem volt beszerezhető, a biztosító visszamenőleges hatállyal jóváhagyja annak költségeit.

Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete

A biztosító megtéríti a biztosított részére a kiadatási és más kapcsolódó eljárásokban felmerült valamennyi eljárási és jogi költséget.

Egészségvédelem és munkabiztonság megsértéséhez kapcsolódó fedezet

A biztosító megtéríti a biztosított részére azokat a büntető eljárásban felmerült jogi védekezés költségeit, amelyek az egészséget veszélyeztető és nem biztonságos munkavégzés miatt a munkavállaló, a munkavégzés hatókörében tartózkodó, vagy a szolgáltatást igénybe vevő elhalálozásához vezető ügyből származó kárigénnyel vannak összefüggésben.

Automatikus értékpapír kibocsájtási fedezet

Amennyiben a biztosítási időszak alatt az értéktőzsdén már jegyzett társaság további nyilvános részvény kibocsájtást hajt végre, illetve ha a részvényeit már értéktőzsdére bevezeti, akkor e tranzakciók nem változtatnak a szerződés kockázati körülményein, kivéve ha nem az USA valamelyik értéktőzsdéjén történik a tranzakció, illetve  ha ezzel a kihelyezett értékpapírok teljes értéke nem haladja meg a biztosító által megadott küszöbértéket.

Lelki tanácsadásra vonatkozó fedezet

A biztosító a fedezetre vonatkozó biztosítási összeg erejéig téríti a biztosított részére a a pszichiáter, pszichológus vagy lelki tanácsadó indokoltan felmerült díját- a biztosító előzetes jóváhagyása után.

Vezetői kivásárlás fedezete

A biztosító megtéríti azon leányvállalat vezető tisztségviselői által okozott károkat, amely a szerzendő társaság tulajdonából azért került ki, mert azt a társaság vezetése kivásárolja. A fedezet a kivásárlást követő 45 napon belül elkövetett kötelezettségszegésekre terjed ki.

 

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!