Hasznos tudnivalók
Biztosításaink
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Autó gap
Casco biztosítás
Lakásbiztosítás
Családiház, ikerház biztosítás
Nyaralóbiztosítás
Építés alatt álló ingatlanok biztosítása/ lakosági építés szerelés biztosítás
Tervezői felelősségbiztosítás
Kivitelezők, műszaki vezetők felelősségbiztosítása
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
Jövedelemkiesés biztosítás
CMR - fuvarozói felelősségbiztosítás
Könyvelői felelősségbiztosítás
Orvosi felelősségbiztosítás
Vállalkozások biztosítása
Kockázati életbiztosítás
Szakmai felelősségbiztosítás
Egészségbiztosítás

2016-09-13 14:34

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

2014. március 15-től a vezető tisztségviselők személyes vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek kárt okoz az általuk vezetett társulás. Ilyen esetekre nyújt fedezetet a vezetői felelősségbiztosítás.

2014. március 15-én életbe lépő Ptk. jóval szigorúbb szabályokat alkalmaz a vezető tisztségviselőkkel szemben, mint korábban a Gt.: az új paragrafusok szerint nem csak a cégük vagyona, hanem személyes vagyonuk, házuk, megtakarításuk is veszélybe kerülhet, ha szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként valakinek kárt okoznak. 

A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása - vagyis a Directors and Officers azaz a D&O felelősségbiztosítás - az ilyen esetekre nyújt biztosítási fedezetet - a jogi védekezés költségeitől kezdve egészen a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegéig.

2014. március 15-től érvényes Ptk. szabályok szerint:

 •  A vezetők személyes vagyonukkal felelnek az ügyvezetési tevékenységükkel a társaságnak okozott károkért;

 • Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők, kielégítetlen követelésük erejéig, kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselővel szemben, amennyiben a vezető, a társaság fizetésképtelenségét felismerve, a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;

 • Ha a társaság vezető tisztségviselője e tisztségében egy harmadik személynek kárt okoz, a vezető a jogi személlyel (vagyis a társasággal) egyetemlegesen felel - azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül a kártérítési igényét érvényesíteni.

Kik perelhetik a vezető tisztségviselőket?

 • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik;

 • a befektetők, akik szerint a vezetők megtévesztették őket;

 • a felszámolók és a hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a társaság fizetésképtelenné válásakor és felszámolásakor a cégvezetés a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;

 • egy harmadik személy, ha szerinte az okozott kárért a vezetőt személyes felelősség terheli.

Miért érdemes vezető tisztségviselők tevékenységére felelősségbiztosítást kötni?

 • A személyes vagyon védelme
  A vezető tisztségviselők vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek a társaságuk kárt okoz - személyes felelősségük megállapításához pedig elég, ha az adott helyzetben/ügyben nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal jártak el.

 • A hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezése
  Ha egy elégedetlen személy (ügyfél, beszállító, vevő, alkalmazott, stb.) panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé, a panasz eredménye akár a vezetőkkel szemben lefolytatott hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben jelentős pénzügyi kockázatot jelent. Európában a legnagyobb vezetőket biztosító társaság többet fordít a vezetőkkel szembeni hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre, mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet nyújt.

 • Vezetőkre kiszabott pénzbírságok fedezése
  Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek, a társaságra kiszabott bírság mellett, közvetlenül a cég adott területért felelős vezetőjére is pénzbírságot szabnak ki.

 • A legjobb jogi védelem biztosítása és kifizetése
  A vezető tisztségviselők akár börtönbe is kerülhetnek tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes hanyagságuk következményeként! Ilyen esetben a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de nagyon drága. A D&O biztosítás fedezi a jogi védekezés költségeit a bűnösség kimondásának pillanatáig. A biztosítás jogi védelemre specializálódott szakértőket biztosít.

 • A jó hírnév helyreállítása
  A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy rengeteg időbe és pénzbe kerülhetnek, az abban résztvevők jó hírnevére is árnyékot vethetnek. Amennyiben a jó hírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, a biztosítás fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket.


Cikkek, hírek a D&O, vezető tisztségviselők biztosításával kapcsolatban:

 

 

« VISSZA