Mire vonatkozik a biztosítási fedezet?

A biztosítás balesetből eredő rokkantságra és – csomagajánlattól függően – baleseti halálesetre terjed ki.

Ezen belül az alábbi baleset során bekövetkező:

  • végtagok végleges károsodása
  • szem – látás – elvesztése
  • fül – hallás elvesztése
  • elmebaj – végleges

Maradandó teljes, vagy részleges rokkantság esetén a káresemény után járó biztosítási összegeket a szolgáltatási táblázat tartalmazza.

Mi számít baleseti eseménynek?

 Balesetnek számít az előre nem látható, váratlan behatás, mely során a biztosított múlékony, vagy maradandó sérülést szenved, vagy elhalálozik. A biztosítási fedezet kizárólag baleseti eseményekből bekövetkező egészségkárosodásra, vagy halálesetre terjed ki.

Év közben válthatok csomagot?

Nem, év közben sajnos nincs lehetőség a csomagok közötti váltásra. Ezt legkorábban a szerződés évfordulójakor lehet megtenni, mely 10.01.

Milyen időszakra vonatkozik a biztosítás?

A biztosítás határozatlan időre jön létre, melyen belül a tartam egy év. A csoportos balesetbiztosítás biztosítási évfordulója minden esetben 10.01. A biztosítási szerződést megkötni kizárólag bármely hónap első napjával lehet. A biztosítási díjat pedig előre, az évfordulóig kell megfizetni.

Kizárólag csak orvosok és fogorvosok köthetik meg a terméket?

Igen, ahhoz, hogy valaki biztosított lehessen, MOK számmal kell rendelkeznie. Azaz  a Magyar Orvosi Kamaránál regisztrálva kell hogy legyen.

Hol érvényes a biztosítási fedezet?

A biztosítási fedezet az egész világon érvényes 0-24 órában.

Hány éves korig köthető meg a biztosítás?

A biztosított 80 éves koráig érvényes a fedezet, utána a biztosítási összegek 10 millió forintra csökkennek.

Mikor és hogyan kell fizetni a díjat?

A biztosítás díja csak éves gyakorisággal fizethető banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel. A biztosítási díjat minden esetben a díjbekérőn szereplő esedékességi dátumig kérjük megfizetni.

Hogyan szüntethetem meg a biztosítást?

A biztosítási szerződés szabályosan évfordulóra van lehetőség felmondani, mely minden esetben 10.01.. Ehhez az évfordulót megelőző 30 nappal legkésőbb meg kell küldeni a felmondási igényt a részünkre. Továbbá a biztosítási fedezet automatikusan megszűnik a biztosított halálával.

Megköthetem a biztosítást a munkavállalómra is?

Igen, van lehetőség cégként is megkötni a biztosítást az alkalmazottakra.

Ha cégként kötök biztosítást, akkor adóköteles?

Igen, amennyiben a biztosítást cég köti a biztosítási szerződés adóköteles lesz.

Adhatok meg kedvezményezettet?

Igen, sőt, amennyiben olyan biztosítási csomagot választott ahol baleseti halál fedezet is van, kifejezetten javasoljuk, hogy a formanyomtatványon adjon meg kedvezményezettet. Amennyiben nem jelöl meg senkit, úgy haláleset esetén a biztosítási összeg az örökség részét fogja képezni és a törvényes örökösöket illeti majd meg.